Bakgrunn mønster

Nordisk nettverk

Styrke det internasjonale samarbeidet rundt barn som pårørende

Kontakt oss

BarnsBestes nordiske nettverk består av myndigheter og nasjonale kompetanseaktører fra Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge. Nettverket treffes årlig for informasjonsdeling og samarbeid om prosjekter og satsinger. Utenom samlingene utveksler nettverket aktuelle nyheter og bistår hverandre ved behov.

For mer informasjon, kontakt: barnsbeste@sshf.no

 


Sist oppdatert 13.10.2020