Bakgrunn mønster

Koordinatornettverket

Kontakt oss

BarnsBeste drifter et kompetansenettverk for spesialisthelsetjenesten. Alle aktuelle helseforetak samt utvalgte private sykehus, er medlemmer av nettverket. De enkelte foretakene representeres i nettverket av fagpersoner som koordinerer barn som pårørende-arbeidet. Nettverkets funksjon er å støtte kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon: barnsbeste@sshf.no

Sist oppdatert 18.11.2019