Bakgrunn mønster

Kommunenettverket

Kontakt oss

BarnsBeste drifter en Nasjonal Ressursgruppe for Barn som Pårørende i Kommune. Utvalgte kommuner deltar i nettverket og representerer ulike fagprofesjoner innen barn som pårørende-arbeidet. Gruppen ble etablert høsten 2020.

Hensikten med ressursgruppen er:
·         Øke kunnskap, kompetanse og samhandling om barn som pårørende og etterlatte
·         Bidra til at barn som pårørende og etterlatte får informasjon og nødvendig oppfølging i sin hverdag
 
Ressursgruppens fokus:
·         Erfaring- og kunnskapsutveksling mellom kommuner
·         Gi innspill til prioriteringer, fokusområder og langsiktig strategi
·         Sikre brukermedvirkning på system- og individnivå
·         Være høringsinstans for BarnsBeste ut mot kommuner
 

 Ingen kan alt, men alle kan noe.

 

For mer informasjon, kontakt: Mary-Ann.Esperaas@sshf.no eller barnsbeste@sshf.no

 

Sist oppdatert 06.01.2022