Ikon

Til pasient og pårørende

Denne oversikten er til deg som har barn eller unge i familien. Du er kanskje pasient, pårørende eller forelder til et sykt barn som har søsken.

Det finnes flere nettsider med nyttig informasjon, resursser og oversikter til deg som pasient og pårørende. 

På helsenorge.no finner du gode råd og nyttig informasjon til deg som er pårørende

Helsenorge er den offentlige nettsiden for informasjon om og tilgang til helsetjenester, for innbyggerne i Norge. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og pårørendeinformasjonen er blant annet levert av BarnsBeste. 

På helsenorge.no finner du informasjon om hva barn og unge med rus, fysisk og psykisk sykdom i familien trenger for få det lettere i sin hverdag. Du finner også råd om hvordan du kan snakke med barn og unge om krig, terror eller vanskelige hendelser.   

 

 


​Pårørendesenteret har laget oversikt over pårørendetilbud i hele landet. ​

Pårørendesenteret.no er et nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær du står den du er pårørende for. Her finner du råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet.

På helseforetakene sine egne nettsider finner du lokalt tilpasset pasient- og pårørendeinformasjon. 

På nettsiden til ditt helseforetak finner du informasjon om hva du som pårørende kan forvente på ditt sykehus. 
​​

 

Få din egen heia-gjeng!

Hvis du er veldig lei deg veldig lenge, eller har vonde tanker som ikke blir borte, kan det hende du trenger hjelp for å få det bedre. Da kan du få din egen heiagjeng som hjelper deg!
Pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge 6-12 år
Video om barns psykiske helse
Sist oppdatert 12.01.2023