Ikon

Barneansvarlig personell

Barneansvarlig personell 

Barneansvarlig personell er en lovpålagt funksjon i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a pålegger spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell i alle enheter innen psykisk helse, rusbehandling og enheter som har pasienter med alvorlig sykdom eller skade. ​

Barneansvarliges funksjon er å støtte helsepersonell og ledere når de skal sørge for at barn som pårørende – pasientens mindreårige barn og søsken – får den informasjonen og oppfølgingen de trenger når foreldre eller søsken er syke eller dør. 

Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten 

BarnsBeste har i samarbeid med helseforetakene utviklet et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten. Målgrupper er barneansvarlige, ledere og koordinatorer av barn som pårørende-arbeidet. 

Dokumentet kan brukes som et oppslagsbrukt/grunnlagsdokument. Barneansvarlige og leder kan hente kunnskap til hvordan de best kan ivareta og organisere barneansvarligfunksjonen og tilpasse den egen virksomhet. 

Kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene er utviklet i tråd med gjeldende lovbestemmelser, offentlige føringer, aktuell forskning og erfaringskunnskap. 

 Sist oppdatert 11.07.2022