BarnsBeste 10 år

Feiret jubileum med fagseminar

Det var fullsatt sal og stort engasjement da BarnsBeste feiret sitt 10-års jubileum med faglig påfyll og nettverkssamling i Oslo.

Publisert 23.05.2018
Sist oppdatert 07.02.2024
Jubileumsseminar BarnsBeste
Storslagen feiring av BarnsBestes arbeid for å se og ta vare på barn som pårørende.


​- Når vi møter syke voksne, skal barn være en naturlig del av arbeidet vi gjør. I alt vi gjør skal barnets behov stå i sentrum, sa leder av BarnsBeste, Siri Gjesdahl, da hun åpnet jubileumsseminaret i Oslo.

BarnsBeste og leder Siri Gjesdahl

I ti år har BarnsBeste arbeidet systematisk og utrettelig for at helsepersonell skal se og ta vare på barn av syke foreldre. Barn og unges behov i møte med sykdom i familien har stått sentralt i det nasjonale kompetansenettverkets arbeid.

Gjesdahl benyttet derfor anledningen til å gratulere alle frammøtte med dagen. Nærmere 200 fagpersoner fra offentlig og kommunal sektor deltok på seminaret hvor «gode og helhetlige tjenester for barn som pårørende» var tema for dagen.

Jubileumskonferanse for BarnsBeste


- Sammen har vi fått til mye. Sammen har vi blitt en ledende kompetanseaktør på fagfeltet barn som pårørende, sa Gjesdahl da hun gratulerte deltakerne med ti års milepæl.

I løpet av foredragene ble det utvekslet erfaringer og sett på felles mål og utfordringer. Samhandling med kommuner om barn som pårørende stod sentralt.

- Jeg mener trøkket framover må legges på samarbeidet mellom sykehus og kommune, påpekte overordnet koordinator for barn som pårørende ved Ahus, Tove Bergh (bildet under) og delte erfaringer fra sin hverdag.

Tove Berg ved Ahus

Samhandling var også tema for flere av foredragsholderne. Lisbeth Slyngstad og Merete Kløvning representerte årets pårørendekommune, Ålesund, og delte en rekke tiltak de har iverksatt for å sette barn som pårørende på kartet. Summen av deres iherdige innsats er samarbeid og kunnskap satt i system.

- Speiler våre verdier
Styringsleder Anne Aasen (bildet under) i Helse Sør-Øst roste jubilanten og seminarprogrammet.

Styringsleder Anne Aasen

- Dagens program er et uttrykk for hvilke verdier det er som råder i det norske samfunnet. Måten vi tar hånd om våre mest sårbare på, gjenspeiler det samfunnet vi lever i og ønsker oss. Barn og unge trenger å bli tatt vare på gjennom alle livets hendelser, sa Aasen.

Hun er ikke i tvil om at helsetjenesten har fått et gjennomgående syn på hvordan sykdom i familien kan ramme barn og skade barn.

- BarnsBestes arbeid har ført til at barn inkluderes når sykdom rammer voksne. Uten deres systematiske arbeid hadde vi ikke stått der vi står i dag, berømmet hun.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (bildet under) overrakte gratulasjoner fra regjeringen. Hun erkjente samtidig at barn som pårørende lenge har vært et usynlig tema i helsetjenesten, og at det fortsatt gjenstår et stykke arbeid for at velferdssamfunnet ta vare på sårbare barn og unge.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

- Vi må åpne opp for de gode samtalene hvor barns behov og ønsker kommer fram. Vi må satse på kunnskap og åpenhet, sa Bjerke.

Det er noe BarnsBeste vil fortsette å arbeide for.

- Ildsjelene i BarnsBeste lar seg ikke stoppe og det er bra. For barn og unge trenger oss. Vi har en plikt til å møte barn og unges behov i det arbeidet vi står i, avsluttet Aasen.