E-læring for helsepersonell

BarnsBeste med introduksjonskurs for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten.

Publisert 15.04.2018
Sist oppdatert 07.02.2024
Tidslinje

E-læringskurset "Pasientens barn – barn som pårørende" gir en grunnleggende forståelse av begrepet barn som pårørende, og gir kunnskap til å bidra og ivareta når pasienter har mindreårige barn eller søsken.

Kurset er enkelt å gjennomføre og kan brukes på tvers av ulike organisatorisk plassering og pasientgruppe. Kurset alminneliggjør pasienters og barns behov, og formidler ivaretakelse av pasientens barn og søsken som en naturlig del av helsehjelpen. Det inneholder også lokal informasjon om prosedyrer og retningslinjer fra de enkelte helseforetakene.

Gjennomføring av kurset
Kurset finnes i læringsportalen til helseforetakene. Det er der helsepersonell melder seg på og gjennomfører kurset. Arbeider du ikke i spesialisthelsetjenesten, men har lyst til å ta kurset og få innsikt i hvordan vi jobber når barn er pårørende?

Se kurset her

Kurset tar 10 – 15 minutter. Det kan gjennomføres på PC/mac eller nettbrett. Lyd brukes som virkemiddel gjennom hele kurset.

Mål for kurset
Målet er at kurset skal tas i bruk som et obligatorisk kurs for nyansatte i spesialisthelsetjenesten.

Kurset er utviklet for å virke sammen med andre opplæringsressurser og ulike pedagogisk virkemidler. BarnsBeste utvikler derfor flere ressurser som kan brukes i opplæring.

Spørsmål om kurset?
Ta kontakt med: Eivind Thorsen, fagrådgiver i BarnsBeste, +47 991 65 368, eivind.thorsen@sshf.no

Utviklingen av kurset
Kurset er utviklet av BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende i samarbeid med Kompetanseenheten ved Sørlandet sykehus, samt kommunikasjonsbyråene Aptum og Bigwig.

Arbeidet har vært en del av prosjektet utvikling av kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i spesialisthelsetjenesten. Oppdraget til prosjektet er gitt og finansiert av Helsedirektoratet.

Innholdet og kunnskapsgrunnlaget bygger på de kunnskapsbaserte fagprosedyrene for barn som pårørende-arbeidet publisert hos Kunnskapssenteret for helsetjenesten.

Det inkluderer også aktuelle lovbestemmelser i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesten.