Prosjekt Uoppdaget Synstap

Skal avdekke synstap før vi vet det selv

Prosjekt Uoppdaget Synstap
Bilde fra Adobe Stock

Logo_Interreg_OKS_NO.jpgDette er et 3-årig Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak prosjekt, innenfor innsatsområdet innovasjon og entreprenørskap. Flere aktører i Norge, Sverige og Danmark samarbeider. Prosjektet støttes med €1 595 019.​​​​

​Sørlandet sykehus er i prosjektets styringsgruppe, siden miljø ved sykehuset jobber med å se på muligheter for at personer med tap av synsfelt kan ha funksjonsbedrende nytte av kommersielt tilgjengelige elektroniske briller. Representant for Sørlandet Sykehus i prosjektet er lege Harald Reiso. 

​En mer utdypende presentasjon av prosjektet er gitt på denne norske Interreg nettsiden:

https://interreg.no/2023/05/skal-avdekke-synstap-for-vi-vet-det-selv/

Prosjektet bruker en plattform for planlagte øyeundersøkelser, analyser og datautveksling som leveres av det Norske firmaet Eyecheck System AS. De har telemedisinske løsninger for klinisk samarbeid innen oftalmologi. Representant for Eyecheck er daglig leder Rasmus Heim.

Hovedmål i prosjektet er at det på kort sikt skapes ny kunnskap gjennom utprøving av innovative løsninger med effekt på innbyggeres livskvalitet (synshelse), samt at det utvikles teknologi som kan redusere helsekostnader (avansert øyesjekk hos optiker eller i eget hjem, i stedet for å måtte reise til øyelege). På lengre sikt er det mulig at prosjektet bidrar til nye strategier for å avdekke synshemminger, noe som kan endre dagens infrastruktur for øyehelse.

Det gjøres bredt anlagt forskning med tilnærminger innenfor helsefag, økonomi og sosiologi. Særlig vil det gjøres kost-nytte vurderinger av planlagte intervensjoner for å kartlegge uoppdagede synstap hos eldre (alder 75 år eller mer, i Sverige og i Danmark).

Prosjektet jobber tverrfaglig med brukerdrevet innovasjon for å utvikle og optimalisere screeningprosedyrer for å oppdage og behandle uoppdaget synstap. Det er fokus på nærings- og brukerinvolvering i alle faser. For helseteknologibedrifter i programregionen vil prosjektet bidra til at det kan utvikles løsninger som fremmer øyehelse.

Hovedpartner er Region Själland i Danmark, Norsk prosjekteier er Sørlandet Sykehus Helseforetak, og i Sverige er Högskolan i Halmstad viktigste samarbeidspartner.​

 

Sist oppdatert 07.03.2024