SørFRA

Naturfoto røde blader

Foto: Sørlandet sykehus/John-Kåre Vederhus

​SørFRA​ (Sørlandet sykehus’ Forskning på Rus- og Avhengighetsbehandling) ​ ​

​Forskn​​​​ingsfokus​​​

  1. 12-trinnsbasert behandling og selvhjelpsgrupper
  2. Barn, familier og pårørende til personer med rusmiddelavhengighet
  3. Forøvrig engasjerer vi oss i enkeltprosjekter etter ønske fra egen organisasjon og prosjekter der det er mulighet for ekstern finansiering

Gruppeleder: John-Kåre Vederhus (Professor)
- Karin Berle Gabrielsen (PhD stipendiat)
- Endre Dahlen Bjørnestad (PhD stipendiat)
- Cathrine Hørte (PhD stipendiat)
- Frode Nordhelle (MSc)
- Nina Jobling (MSc) 
- Kenneth Haugjord (PhD stipendiat, DPS Østre Agder/ARA)
- Thomas Clausen, Professor SERAF, UiO. Forskningsveileder ARA, SSHF
- Ellen Ånestad Moen (PhD) - DPS Solvang

• Pårørende til rusmiddelavhengige. Hvilken nytte har det for de pårørende å gå gjennom en psykoedukativ “familieuke” samtidig med at den som er rusmiddelavhengig er i behandling? Datainnsamling foregikk fra 2016 – 2018. Det er også foretatt en kvalitativ datainnsamling blant ungdommer som deltok i familieuka. Doktorgradsstipendiat er Cathrine Hørte, 2021 – 2025. 

• Pårørende til pasienter med selvskading: Improving life conditions for close relatives of patients with severe self-harming behavior: from despair to coping and quality of life. Studiene er et samarbeid med DPS Østre Agder. Doktorgradsstipendiat er Kenneth Haugjord, 2023 – 2026. 

• Langtidsbehandling med Buprenorfin injeksjon for pasienter med opiate avhengighet – pasienters synspunkter på slik behandling over lang tid [Long-acting injectable Buprenorphine treatment of patients with opioid use disorder – long-term outcomes]. Doktorgradsstipendiat er Nina Jobling, 2024 - 2027

Andre prosjekter tilknyttet forskningsgruppen

• Folkehelseundersøkelsen Agder (samarbeid med UiA)
• Livskvalitetsundersøkelsen SSB (samarbeid med UiA og forsker ved Stanford)Siste 5 publikasjoner


1. Karlsson AT, Vederhus JK, Clausen T, Weimand B, Solli KK, Tanum L. Levels of Impulsivity, Hyperactivity, and Inattention and the Association with Mental Health and Substance Use Severity in Opioid-Dependent Patients Seeking Treatment with Extended-Release Naltrexone. J. Clin.

Med. 2021, 10(19), 4558; https://doi.org/10.3390/jcm10194558

2. Birkeland B, Weimand B, Ruud T, Maybery D, Vederhus JK. Perceived family cohesion, social support, and quality of life in patients undergoing treatment for substance use disorders compared with patients with mental and physical disorders. Addiction Science & Clinical Practice; 2021: 16, 44.

3. Haugland SH, Carvalho B, Stea TH, Strandheim A, Vederhus

JK. Associations between parental alcohol problems in childhood and adversities during childhood and later adulthood: a cross-sectional study of 28047 adults from the general population. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy; 2021: 16, 47

4. Vederhus JK, Timko C, Haugland, SH. Adverse childhood experiences and impact on quality of life in adulthood – development and validation of a short difficult childhood questionnaire in a large population-based health survey. QoL Life Res. 2021; 30, 1769–1778. Doi: 10.1007/s11136-02102761-0.

5. Heldal AT, Gilhus NE. Myastenia Gravis. (2020). In: Oxford Textbook of Neurologic and Neuropsychiatric Epidemiology, p. 303 – 312. Editors:

Brayne C, Launer LJ, Logroscino G. Oxford University Press, Oxford, UK.

 

 

Sist oppdatert 12.02.2024