Avslutning av forskningsprosjekt

Når et prosje​kt avsluttes, skal det sendes sluttmelding til den instansen som godkjente prosjektet (som regel REK). 

I godkjenningen er det oppgitt hvor lenge etter prosjektslutt data skal lagres. Lagringen må skje på godkjent elektronisk løsning eller forsvarlig innlåst.

For studier som innebærer utprøving av legemidler, er det krav om oppbevaring i 25 år etter prosjektslutt. Kontakt forskningsseksjonen for veiledning.​ ​
Sist oppdatert 25.07.2023