Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

​All skriftlig klage kan sendes til sykehuset via e-post:

Send skriftlig klage via postmottak@sshf.no

g_cd65e3b2_3755_4912_bd1c_e4fc2e4073c7

​​

Sist oppdatert 16.06.2023