Diagnose, Utredning og behandling

Smertetilstander i rygg og nakke

Utredning og behandling for deg med smerter i rygg og nakke. Ryggsmerter kan komme akutt eller gradvis og kan variere fra milde til intense. Smerter kan gjøre det vanskelig å gjennomføre dagligdagse gjøremål som å kle på seg, bevege seg eller sove. Vårt behandlingsteam består av legespesialister, spesialfysioterapeut/fysioterapeut og psykologspesialist.

Vondt i ryggen? - helsenorge.no
Ventetider og velg behandlingssted - helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) har hovedansvar for utredning av pasienter med nakke- og ryggsmerter. Utredningen og behandlingen skjer i samarbeid med nevrologisk og ortopedisk avdeling ved Sørlandet sykehus. Henvisninger som blir sendt til nevrologisk eller ortopedisk avdeling vil som oftest bli overført direkte til oss.

Henvisningen skal vurderes av legespesialist innen ti dager, og eventuell innkalling til utredning avhenger av vurderingen som blir gjort, basert på opplysninger i henvisningen. 

Forventet ventetid for utredning er mellom 6-16 uker etter at henvisningen er mottatt. For enkelte tilstander kan ventetiden være både kortere og lengre.

Prioriteringsveileder for smertetilstander fra Helsedirektoratet

Utredning

Før timeavtalen hos oss vil du som pasient få tilsendt et spørreskjema fra Norsk nakke- og ryggregister. Dette må du fylle ut og sende inn via helsenorge.no eller via digital postkasse før timen.

Logg inn på helsenorge.no

Mer om registeret


Behandling

I løpet av timen hos oss vil du bli undersøkt av en ryggspesialist/lege i fysikalsk medisin. 

Undersøkelsen består av en utredningssamtale og en ryggundersøkelse. Timeavtalen varer i ca 45-60 minutter. 

Målet med undersøkelsen er i best mulig grad å kartlegge årsakene til smertene, hvordan du selv oppfatter dine smerter og hvordan dette påvirker deg i din hverdag. 

Det er et ønsket mål at vi får en felles forståelse av problemet og hvordan vi håndterer og behandler dette videre.


Oppfølging

Etter undersøkelsen kan det være flere alternativer for din videre behandling. Her kan du lese mer om mulig oppfølging videre.

Det kan være at:

 • Videre behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten ikke er nødvendig og at oppfølging av dine plager kan skje i kommunen.
 • Videre behandling ved en privat rehabiliteringsinstitusjon er det foretrukne alternativet.
 • Det er behov for videre undersøkelse/utredning av annen spesialist på sykehuset. Spesialisten kan for eksempel være en ortoped dersom det er snakk om operasjon. Vi samarbeider tett med ortopedisk avdeling ved Sørlandet sykehus Arendal og Sørlandet sykehus Kristiansand når dette er aktuelt.
 • Et videre behandlingstilbud hos oss er anbefalt. Da har vi to behandlingstilbud:
  • Gruppetilbud i tre dager. Formålet er økt kunnskap, smerteforståelse og trygghet ved aktivitet. Tilbudet innebærer utprøving og veiledning av aktiviteter, tøyningsøvelser og avspenning ledet av fysioterapeut, samt smerteundervisning av psykolog. Fokus ved smerteundervisningen er på smerteopplevelsen og hvordan man kan påvirke denne i positiv retning. Det oppfordres til å prøve ut tiltak på egenhånd i dagene mellom oppmøtene. I etterkant av gruppetilbudet har du som pasient en individuell veiledning med fysioterapeut. Der utarbeider vi mål og plan for veien videre.
  • Individuelt tilpasset tilbud når dette vurderes som nødvendig og mest hensiktsmessig.

Kontakt

Bispegra 40 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)

Kontakt Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)

Bispegra 40

Bispegra 40

Bispegra 40, 4632 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende


​​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon.

Se oversikt over sykehusets avdelinger

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager 

Barselavdelingen: 16.00–18.00 hver dag for den nyfødtes friske søsken.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året?

Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA).

Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Vi oppfordrer alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter. Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på lydløs eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.