Sexologisk rådgivning

Seksualitet er en viktig del av det å være menneske. I alle faser av livet, uansett alder og kjønn, om du har partner eller ikke, er det vanlig å bekymre seg over hvordan sykdom, behandling, medikamenter, diagnoser, ulike smertetilstander, graviditet/fødsel og ulike livserfaringer kan påvirke din seksuelle helse.

Publisert 10.10.2019
Sist oppdatert 08.03.2024

Hva kan jeg få hjelp til?

Ved Sørlandet sykehus ønsker vi å skape en arena der du som pasient kan få svar på spørsmål du har knyttet til seksualitet og/eller rådgivning og veiledning i forbindelse med seksualitet. Enten alene eller som par.

Hos sexologisk rådgiver kan du få hjelp til å bli mer bevisst egen seksualitet, bedre forholdet til egen seksualitet og ev. den seksualiteten du har med en partner. En sexologisk rådgiver kan hjelpe deg til å se sammenhenger og gi deg veiledning og/eller råd om de utfordringene du har.

Hvem er sexologisk rådgiver?

Vår sexologiske rådgiver er utdannet sykepleier og har videreutdanning i sexologi fra Universitetet i Agder. Hun er utdannet til å møte alle sider ved menneskets seksualitet og er underlagt Lov om helsepersonell og har derfor taushetsplikt.

Hvordan kan jeg få time?

Du kan henvises av lege eller sykepleier du kommer i kontakt med på sykehuset eller i primærhelsetjenesten. Sexologisk rådgiver har kontor på Kvinneklinikken poliklinikk, Kristiansand.