Behandling

Rehabilitering - Lungesykdommer, dag

Behandling i gruppe for personer med kronisk lungesykdom som kols, astma, sarkoidose, covid-19 eller lignende. Målet med behandlingen er å sinke progresjon og forverring, samt å gjøre deg i stand til å leve et bedre liv med sykdommen.

For at du skal opprettholde et godt funksjonsnivå er det viktig å starte med lungerehabilitering i en tidlig fase av sykdommen. 

Et rehabiliteringsopphold kan:

 • bidra til å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå
 • bidra til at du kan delta i yrkeslivet lenger
 • gi deg bedre kjennskap til egen helse som skapeer større selvinnsikt og motivasjon
 • legge til rette for møter og erfaringsutveksling med fagpersoner og andre i samme situasjon

Behandlingen foregår i gruppe, men en del av innholdet vil være individuelt rettet. Du blir en del av en fast gruppe på inntil 6 personer. Dere kalles inn til behandling to dager i uken over en periode på 6 uker.

 

Før

Du må ta med liste over dine faste medisiner. Ved oppmøte må du ha med tøy du kan være aktiv i.

Under

Behandlingen er tverrfaglig. Det betyr at du møter flere yrkesgrupper i løpet av perioden. Du kan for eksempel møte sykepleier, hjelpepleier, lege, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. 

I løpet av de førte kursdagene skal du, med veiledning av fagpersonell, formulere egne mål og forventninger til kurset. I det ligger også tanker rundt mer langsiktig mål knyttet til din helse. 

På hver kursdag er den en økt med fysisk aktivitet, undervisning og /eller samtaler i gruppe eller individuelt. 

Du får du informasjon om/undervisning i:

 • å leve med lungesykdom og mestre symptomene
 • ulike lungesykdommer og behandling av disse
 • riktig bruk av inhalasjonsmedisin
 • pustemestring og drenasjeteknikker 
 • ernergiøkonomisering
 • fysisk aktivitet og treningslære
 • kosthold ved lungesykdommer
 • arbeidsliv, helse og mestring
 • røykeavvenning
 • rettigheter innen folketrygden og kommunale tjenester


Det kan også være aktuelt med ulike lungefunksjonstester.


Aktuelle tester er:

Etter

Etter rehabiliteringen får du tilbud om to oppfølgingssamtaler på video- eller telefonkonferanse. Målet med samtalen er å gi deg råd og veiledning slik at du kan forsette rehabiliteringsprosessen. 

Oppfølgingsamtaler erstatter polikliniske timer og du må betale egenandel. 

Kontakt

Bispegra 40 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Kontakt Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Bispegra 40

Bispegra 40

Bispegra 40, 4632 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende


​​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon.

Se oversikt over sykehusets avdelinger

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager 

Barselavdelingen: 16.00–18.00 hver dag for den nyfødtes friske søsken.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året?

Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA).

Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Vi oppfordrer alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter. Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på lydløs eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.