Behandling

OK Brain!

OK Brain! er et gruppebasert senfasetilbud til barn og unge over ti år med ervervet hjerneskade av ulike årsaker. Her får barn/ungdom og foreldre/foresatte kunnskap om de ulike følgene av hjerneskaden og hvordan det kan tilrettelegges og trenes for å oppnå best mulig sosial- og skolefaglig deltakelse og mestring. Barna/ungdommene får gode muligheter for erfaringsutveksling og læring av hverandre. Det er også en målsetting å styrke foreldre/foresatte i omsorgsrollen.

Før

Dette behandlingstilbudet krever ingen spesielle forberedelser utover at barna/ungdommene må være informert om innholdet og motivert for å delta. Detaljert informasjon blir sendt til dere som foreldre i forkant av gruppeoppholdene.
RIB gjennomfører en telefonsamtale med dere foreldre for å få supplerende opplysninger om barnet og familien i forkant av første gruppeopphold.

Under

Vi gjennomfører tre samlinger på fem, tre og tre dager med henholdsvis 6 og 12 måneders mellomrom. Barnet/ungdommen og foresatte får treffe andre familier hvor barna/ungdommene har en ervervet hjerneskade. Det blir et variert tilbud sammensatt av undervisning, samtalegrupper, workshop, trening og aktiviteter med fokus på mestring, sosialt samvær og glede, i og utenfor RIBs lokaler.

Tema er blant annet kunnskap om hjernen og hjerneskader, fysiske og kognitive følger av hjerneskade, hjerneskadetretthet, energiøkonomisering, trening av kropp og hjerne etter skade, forebygging av uhelse og informasjon om egen tilstand til familie og venner. De forskjellige temaene for undervisning/samtale er knyttet opp mot relevante fellesaktiviteter.

Foreldre/foresatte får et tilsvarende undervisnings- og samtaletilbud. Vi legger også opp til gode muligheter for erfaringsutveksling dere foreldre i mellom. 

Foresatte og barn/ungdom får mulighet til å bo i sykehusets familiehus under samlingene.

Etter

Etter første og andre samling arbeider barnet/ungdommen og dere som foreldre med tiltak rettet mot avtalte mål. Ved avslutning av deltakelsen i programmet vil videre habiliteringsoppfølging fortsette som før deltakelse, ved barnets/ungdommens lokale HABU/henviser i samråd med foresatte og fagfolk i kommunen.

Vi lager en oppsummerende rapport etter hvert habiliteringsopphold. Rapporten sender vi til foreldre, henviser, fastlege, etter avtale med dere foreldre.


Kontakt

Egsveien 100, bygg 41 Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Kontakt Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Oppmøtested

HABU's lokaler, bygg 41 på Eg. Vennligst registrer deg i vår ekspedisjon ved oppmøte. Dersom du har behov for bekreftelse på at du har vært til konsultasjon på HABU, ta kontakt med ekspedisjonen.

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

RIB tilbyr mulighet for overnatting i vårt familiehus. Familiehuset ligger i tilknytning til HABU/RIB og har to leiligheter og fire familierom som kan benyttes gratis under opphold.    

Alle rommene i familiehuset har eget bad med dusj og har kokemuligheter. Det er også internettilgang, telefon, TV/Radio og kjøleskap. På dagtid er det tilgang til vaskemaskin, tørketrommel og strykejern. Sengetøy og håndklær følger med.    

I tilknytning til familiehuset er det et tilrettelagt uteområde med lekeapparater.    

Har du behov for overnatting under oppholdet kan du kontakte HABUs ekspedisjon (se kontaktinformasjon).

​Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

  • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
  • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
  • holde seg informert om status i behandlingen din
  • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet ditt
  • informere deg og pårørende
  • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål
  • kontaktlege erstatter ikke din fastlege

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

 

Du må kjøpe billett ved ankomst for å parkere på sykehusområdet. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.
To ukers P-kort kan kjøpes hos vekter ved sykehusets hovedbygg. Det er også mulig å betale med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

For el-biler gjelder følgende: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering.  
Ved inngang til HABU bygg er det tre HC-plasser og flere ordinære P-plasser. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

​Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Les mer om blant annet pleiepenger, hjelpe- og grunnstønad og Folketrygdens ytelser hos NAV.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

​Dersom barnet har vært utsatt for vannkoppesmitte, eller har vannkopper, ber vi deg ta kontakt. Tildelt time/innleggelse må da utsettes. Dette gjelder også dersom du skal på besøk i barne- og ungdomsavdelingen. For noen av våre pasienter kan vannkoppesmitte være farlig.