Behandling

Intensiv trening av hukommelse og oppmerksomhet AMAT-C

Amsterdam Memory and Attention Training for Children (AMAT-C) er en anerkjent nederlandsk metode for opptrening av hukommelse og oppmerksomhet for barn og ungdom etter ervervet hjerneskade. Oppmerksomhet- og hukommelsesfunksjoner er svært viktige for å tilegne seg ny kunnskap og anvende denne i hverdagslivet. Metoden tilbys barn i alderen 10 – 16 år. Forskning og erfaring knyttet til denne metoden viser at mange barn har stor nytte av treningen.

AMAT-C er et individuelt tilbud til barn med ervervet hjerneskade og gjennomføres ikke i gruppe. Nye treningsforløp starter i august og januar og avsluttes etter 17 uker. Ved henvisning til AMAT-C er det nødvendig å først avklare skolens mulighet til å gjennomføre programmet.

Før

Forutsetningen for deltagelse er at spesialisthelsetjenesten har kartlagt at barnet/ungdommen har spesifikke oppmerksomhets- og hukommelsesvansker som påvirker ham eller henne i hverdagen. Barnet/ungdommen må være informert om innholdet i treningen og selv være motivert for å gjennomføre treningen.

Det må avklares med barnets/ungdommens skole at det legges til rette for trening ca. 30 minutter hver skoledag i 17 uker og at treningen kan gjennomføres med en fast lærer/spesialpedagog under ukentlig veiledning fra Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB). Ved oppstart av treningen gjennomfører RIB opplæringskurs i treningsmaterialet for lærer. RIB avholder møte med lærer, dere foreldre og barnet/ungdommen på skolen. I tillegg gjennomføres en enkel kognitiv utredning av barnet/ungdommen der man vurderer hukommelse, oppmerksomhet og eksekutive funksjoner.

Under

Treningen gjennomføres daglig i skoletiden i ca. 30 minutter i løpet av 17 uker. Barnet / ungdommen trener sammen med en lærer, og fagpersoner fra RIB veileder lærer ukentlig. Veiledningen skjer ved oppmøte eller over videokonferanse.

Treningsprogrammet har tre faser. Den første fasen går over fire uker og handler om å trene barnet/ungdommen i å opprettholde oppmerksomhet. I den andre fasen fokuserer man i løpet av åtte uker på selektiv oppmerksomhet. Den tredje fasen, som går over fem uker, handler om hukommelses- og læringsstrategier.

RIB holder ukentlig veiledning med lærer og enkelte ganger med barnet/ungdommen. Ved avslutning avholdes nytt møte med lærer, foresatte og barnet/ungdommen på skolen.

Etter

Oppmerksomhets- og hukommelsestestene som ble foretatt før behandlingsstart blir gjennomført på nytt etter at treningsperioden er avsluttet. Dette blir gjort for å vurdere barnets/ungdommens fremgang og utvikling.
Barnet/ungdommen, dere foreldre og skolen får en tilbakemelding på utbytte av treningen og forslag til tiltak for å vedlikeholde eller videreutvikle barnets/ungdommens progresjon knyttet til oppmerksomhets- og hukommelsesferdigheter.

Foresatte, henviser og fastlege får en oppsummerende rapport etter siste opphold.

Kontakt

Egsveien 100, bygg 41 Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Kontakt Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Oppmøtested

HABU's lokaler, bygg 41 på Eg. Vennligst registrer deg i vår ekspedisjon ved oppmøte. Dersom du har behov for bekreftelse på at du har vært til konsultasjon på HABU, ta kontakt med ekspedisjonen.

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

RIB tilbyr mulighet for overnatting i vårt familiehus. Familiehuset ligger i tilknytning til HABU/RIB og har to leiligheter og fire familierom som kan benyttes gratis under opphold.    

Alle rommene i familiehuset har eget bad med dusj og har kokemuligheter. Det er også internettilgang, telefon, TV/Radio og kjøleskap. På dagtid er det tilgang til vaskemaskin, tørketrommel og strykejern. Sengetøy og håndklær følger med.    

I tilknytning til familiehuset er det et tilrettelagt uteområde med lekeapparater.    

Har du behov for overnatting under oppholdet kan du kontakte HABUs ekspedisjon (se kontaktinformasjon).

​Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

  • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
  • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
  • holde seg informert om status i behandlingen din
  • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet ditt
  • informere deg og pårørende
  • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål
  • kontaktlege erstatter ikke din fastlege

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

 

Du må kjøpe billett ved ankomst for å parkere på sykehusområdet. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.
To ukers P-kort kan kjøpes hos vekter ved sykehusets hovedbygg. Det er også mulig å betale med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

For el-biler gjelder følgende: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering.  
Ved inngang til HABU bygg er det tre HC-plasser og flere ordinære P-plasser. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

​Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Les mer om blant annet pleiepenger, hjelpe- og grunnstønad og Folketrygdens ytelser hos NAV.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

​Dersom barnet har vært utsatt for vannkoppesmitte, eller har vannkopper, ber vi deg ta kontakt. Tildelt time/innleggelse må da utsettes. Dette gjelder også dersom du skal på besøk i barne- og ungdomsavdelingen. For noen av våre pasienter kan vannkoppesmitte være farlig.