Behandling

Hiv - digital oppfølging

Digital oppfølging er et tilbud til deg som lever med hiv og allerede blir fulgt opp i spesialisthelsetjenesten. For å benytte tilbudet må du være velbehandlet, ha stått på velfungerende medisiner over tid, ha grunnleggende kunnskap om det å leve med hiv og generell stabil helse. Målet med oppfølgingen er at du skal oppleve økt mestring av din helsetilstand gjennom aktiv deltakelse og digital oppfølging.

I oppfølgingen kommuniserer du digitalt med lege og sykepleier via dialogmelding, forberedelsesskjema og videosamtale. Du kan også treffe erfaringskonsulent digitalt. Tilbudet er et supplement til oppmøtekonsultasjon på sykehuset. 

For deg som pasient kan det å møte noen som har vært gjennom samme eller lignende utfordringer, være til stor nytte og hjelp.

På sykehuset har vi erfaringskonsulenter. En erfaringskonsulent bruker sine egne erfaringer som bruker eller pårørende på sykehuset til hjelp for deg som står i en lignende situasjon. Før

Å leve med hiv er enklere nå enn det var for ti år siden. De fleste er virusfrie og lever normale liv når de er godt behandlet.

Oppfølgingen av personer som lever med hiv foregår i spesialisthelsetjenesten. Dette skjer primært via oppmøtekonsultasjon på sykehus.

For deg som er velbehandlet, velfungerende og har god helse, kan det være en fordel å slippe reisen til sykehus, og få utført kontrollen der du bor eller oppholder deg. 

Dette skjer ved hjelp av videokonsultasjon og dialogmelding. 

Det er behandler som avgjøre om du kan benytte digital oppfølging eller oppmøtekonsultasjon.

Videokonsultasjonen blir opprettet som en avtale på samme måte som en oppmøteavtale ved poliklinikk. Ved videokonsultasjon blir det opprettet en lenke til et digitalt rom der konsultasjonen vil foregå. 

Du mottar lenke til dette i innkallingen som du får fra oss via Helsenorge.no.

Videokonsultasjon med lege forutsetter at du:

 • tar hiv-kontrollprøve der du alltid har gjort dette, minst sju dager før konsultasjon
 • har oppdatert resultat fra blodtrykksmåling etter forrige hiv-oppfølging
 • har oversikt over alle medisiner som du bruker
 • sender inn forberedelsesskjema senest dagen før konsultasjon - bruk lenke i innkallingsbrevet ditt fra oss

Dialogmelding er en skriftlig digital dialog mellom sykehuset og deg som pasient. 

Hensikten er å bedre informasjonsutvekslingen i pasientforløpet. Du kan for eksempel benytte behandlingsrettet dialog ved behov for ny resept, eller hvis behandler skal gi deg en tilbakemelding i etterkant av en konsultasjon. Meldingene blir lagret i din journal.

For å få tilgang til dialogmelding må du opprette bruker på Helsenorge.no før behandler kan invitere deg til dialog. Tjenesten blir tilgjengelig for deg som pasient når du mottar brevet «Digital pasientdialog» i din innboks på Helsenorge.no. Du kan ikke starte en dialog uten at behandler har invitert til det.

Hvordan sender jeg dialogmelding til behandler?

 • Du åpner brevet på Helsenorge.no
 • Du starter dialogen ved å klikke på «svar» og sende en melding til behandler

Hva skjer med dialogmeldingen jeg sender inn?

 • Meldingen kommer direkte til den avdeling/ seksjon som inviterte deg til å benytte behandlingsrettet dialog
 • Sekretær ved aktuell avdeling mottar din henvendelse, og sender den videre til aktuell behandler
 • Behandler responderer på meldingen – sjekk svaret i meldingsboks på Helsenorge.no. 

Gjelder din henvendelse ny resept, kan du sjekke gyldig resept på Helsenorge.no.

Gyldig resept på Helsenorge.no 
Når kan jeg benytte dialogmelding?

 • Når ditt spørsmål ikke haster å få svar på da beregnet svartid er fire virkedager.

Når bør jeg ikke benytte dialogmelding?

 • Dersom henvendelsen haster å få svar på. Beregnet svartid er fire virkedager. Ved høytid er beregnet svartid 10–14 dager.

 


Under

Behandlende lege går gjennom forberedelsesskjemaet før samtalen med deg.

Videokonsultasjonen tar utgangspunkt i forberedelsesskjemaet og foregår på samme måte som ved oppmøtekonsultasjon. Støttesamtale med sykepleier eller erfaringskonsulent på video foregår som dialog med pasient ut fra pasientes behov. 

Behandler vil gjøre de samme observasjonene som om du hadde kontrollen på sykehuset. Dersom det er behov for kontroll med oppmøte på sykehus, vil du få tilbud om det under videokonsultasjonen.

Plan for videre oppfølging avtales med pasienten under samtalen.


Etter

Opplysninger som har betydning for din sykdomssituasjon, behandling eller oppfølging vil etter ordinær praksis bli dokumentert i pasientjournalen ved sykehuset. 

Denne dokumentasjonen blir sendt digitalt til din fastlege eller andre aktuelle helseaktører, hvis ikke annet er avtalt med deg.

Det vil ikke bli lagret opptak eller bilder fra videokonsultasjonen.

Videre oppfølging gjennomføres som avtalt med behandler.Kontakt

Sørlandet sykehus Kristiansand Sørlandet sykehus Kristiansand

En by omgitt av trær og en elv

Sørlandet sykehus Kristiansand

Egsveien 100, bygg 10

Egsveien 100, bygg 10, 4615 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

​​I sykehusapoteket i Kristiansand kan du levere resepter og kjøpe apotekvarer.

Du finner oss i 1. etasje i hovedbygget, like ved inngangen.
Åpent alle hverdager fra klokken 08.30-16.30.

Sykehusapoteket Kristiansand

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00


​​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon.

Se oversikt over sykehusets avdelinger

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager 

Barselavdelingen: 16.00–18.00 hver dag for den nyfødtes friske søsken.

​De fleste sengepostene i Kristiansand har en mindre samling med bøker som pasienter og pårørende kan låne. Ta kontakt med din avdeling for nærmere informasjon og hjelp.

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehuset, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er flere av våre avdelinger blomsterfrie. Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster.

Endel pasienter reagerer også allergisk på parfyme eller kremer med parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.

Ved brukerkontoret vil pasienter og pårørende som har erfaring i å leve med sykdom og skade dele sin kunnskap med andre pasienter, pårørende og ansatte. Kontoret er bemannet av likemenn, som er erfarne pasienter og pårørende.

Alle er sertifisert ved sykehusets kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring og har taushetsplikt. 

Brukerkontoret har god oversikt over ulike organisasjoner, og kan hjelpe deg å komme i kontakt med den organisasjonen eller foreningen som er aktuell for deg.

Brukerkontoret holder til ved hovedekspedisjonen i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, og har åpent fra mandag-onsdag mellom klokken 10-14.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Vår frisør holder til i tredje etasje i sykehusets hovedbygg og er åpen for alle. Ved behov kan frisøren komme til avdelingen. Frisøren tilpasser også parykker. Åpningstid er mandag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 16.00.
Bestille time: ​ 94 81 59 01 

Se også www.harspesialisten.no​​ for bestilling av time.

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året?

Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA).

Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

​Av og til trenger vi et rom for hvile og ettertanke. Vi har tre slike rom tilgjengelig for deg og dine pårørende. Rommene er åpne for alle uansett livssyn og tro.

I Arendal finner du sykehusets stillerom/kapell i kjelleretasjen i hovedbygget. I Kristiansand ligger rommet i første etasje i hovedbygget, inngang nord. Begge rommene er døgnåpne. I Flekkefjord ligger kapellet ved parkeringsplassen til venstre for hovedinngangen.

Det er også mulighet for å holde minnestund i kapellet ved dødsfall. Dette ordnes ved at du tar kontakt med sykehusprestene.

Eg kirke i Kristiansand står åpen alle hverdager mellom klokken 08-18, for de som ønsker et rom for stillhet og refleksjon. Åpent fra 10-18 i helgene.

Kiosk
Du finner kiosken i 1. etasje i hovedbyggets vestibyle på Eg.

Åpningstider:
Mandag-fredag: 08.00-20.00
Lørdag og søndag:​ 09.30-20.00

I kiosken kan du blant annet kjøpe aviser, ukeblader, frukt, sjokolade, kjeks, is, leskedrikker, blomster, kort og diverse gaveartikler.

Kafeteria
"Kilden" kafeteria er plassert sammen med kiosken og har samme åpningstider.

Kafeteriaen serverer blant annet rundstykker, baguetter, salat, kaker, hamburgere og pølser.

Parkeringsplassene ved Sørlandet sykehus er avgiftsbelagt mandag til fredag klokken 08.00-20.00.  Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må følge skilting og anvisning på betalingsautomatene.

På sykehuset i Arendal og Kristiansand er det mulig å betale parkering med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt på øvrige steder. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.​

Ved sykehuset i Arendal leser kameraer av kjøretøyenes registreringsnummer ved inn- og utkjøring av parkeringshuset gjennom tjenesten Autopay. Følg skilting og les anvisningen.

Oversikt over parkeringsplasser på Eg i Kristiansand

Betal i betalingsautomaten 

Hvis du ikke har opprettet profil på Autopay.io​, kan du betale i automaten ved hovedinngangen. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Du kan betale med kort eller kontant, men automaten veksler ikke.

Betal automatisk

Registrer deg som kunde med registreringsnummer og bankkort på www.autopay.io. Når du har registrert deg, betaler du automatisk hver gang du parkerer i p-huset.  

I enkelte perioder, f.eks ved mye snø, kan det være vanskelig å finne p-plass. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid.​

For el-biler:

Arendal: Elbiler kan stå gratis på områder skiltet maks 1, 2 eller 3 timer. På andre områder må det betales avgift fra første time.
Kristiansand: Elbiler betaler avgift fra og med første time.
Flekkefjord: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Trenger du å lade bilen? Ikke alle våre sykehusområder har ladestasjoner, og de som har, har et begrenset antall. Du kan derfor ikke basere deg på å få ladet bilen mens du er inne som pasient eller besøkende. Du kan se alle ladestasjoner her:

Alle ladestasjoner i ett kart - Norsk elbilforening

Blodgivere parkerer gratis på sykehuset. Nærmere informasjon fås i blodbanken.


Foresatte til barn (under 18 år) med sykehusopphold på mer enn 14 dager, får gratis parkering under barnets videre opphold. Dette gjelder også om barnets opphold starter ved et annet sykehus. Kontakt avdelingen ved sykehuset for nærmere informasjon.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering utenfor bom. I tillegg er det anviste HC-plasser i nærheten av hovedinngangene. I Arendal er det i tillegg en plass ved Dydens vei. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

​​Servicetorget i Kristiansand ligger rett ved hovedinngangen. Her kan du henvende deg med spørsmål om din avtale ved sykehuset.

Åpningstider:
Hverdager: 07.30-21.00.
Lørdager, søndager og helligdager: 08.00-21.00.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.