Fysisk aktivitet i fedmebehandling

For å sikre et varig vekttap er det viktig med regelmessig fysisk aktivitet, og det er aldri for sent å begynne.

Vi anbefaler minimum 150 minutter med fysisk aktivitet per uke med moderat intensitet. Det betyr at du skal bli lett andpusten. Ved høy intensitet kan man halvere tiden. 

Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker med fysisk aktivitet i løpet av dagen, men hver bolk bør vare minst 10 minutter. Tenk deg at du for eksempel gjør 10 minutter husrengjøring, bruker kroppen aktivt under transport til/fra jobb og klipper gresset. Da har du mest sannsynlig fått minst 30 minutter fysisk aktivitet totalt.

En økning i aktivitetsnivå utover 30 minutter vil gi en ytterligere helsegevinst, og aktivitet mindre enn 30 minutter om dagen er mye bedre enn ingen aktivitet.

Hvordan skal du komme i gang?

Det viktigste når du skal komme i gang med fysisk aktivitet er at du velger en aktivitet du liker. Da øker sjansen for at du trives og fortsetter å være fysisk aktiv.

Mange har begrensninger med tanke på hva kroppen tåler av aktivitet. Vi anbefaler at du gjør det du får til. Når vekten går ned er det viktig at du øker aktivitetsnivå i takt med hva kroppen tåler. Kanskje kan du nå drive med det du har hatt lyst til lenge? Trenger du hjelp til å komme i gang har mange kommuner opprettet frisklivssentraler.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralene har fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Det er et sted du kan få hjelp til endre vaner både før og etter kirurgi. Frisklivssentralen kan tilby samtaler, trening, matkurs og røykesluttkurs.

Snakk med fastlegen din om det finnes et slikt tilbud i din kommune eller gå inn på kommunens hjemmeside. Sjekk også ut hva som finnes i ditt nærmiljø av idrettslag, pasientorganisasjoner og treningsgrupper.


 

Sist oppdatert 24.11.2022