Behandling

Habilitering - Cerebral parese hos barn og unge, CP-skole

Cerebral parese-skole (CP-skole) er et gruppetilbud for barn i alderen 8-12 år med CP GMFCS nivå I-III og deres foreldre. Målet er å gi barna kunnskap om egen diagnose, mulighet til å treffe andre i samme situasjon og styrke deres mestring. Barna får et variert tilbud med tilrettelagt undervisning, deltakelse i samtalegruppe og deltakelse i praktiske aktiviteter i og utenfor RIBs lokaler.

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen 2 års alder.

Les mer på helsenorge.no

Før

Dette behandlingstilbudet krever ingen spesielle forberedelser utover at barna må være informert om innholdet i tilbudet og motivert for å delta. Detaljert informasjon sendes foreldre/foresatte i forkant av samlingen. RIB gjennomfører en telefonsamtale med foresatte for å få supplerende opplysninger om barnet og familien i forkant av første gruppeopphold.
Under

CP-skole gjennomføres med to gruppeopphold (fem + tre dager) med 3-6 måneders mellomrom. Tema som blir gjennomgått er:

 • kunnskap om kroppen, hjernen og Cerebral parese-diagnosen

 • motoriske og kognitive følger av Cerebral parese

 • ansvar for egen helse, aktivitetsnivå, restitusjon og energiøkonomisering

 • uhelse og senfølger av Cerebral parese

 • vennskap og inkludering


Temaene for undervisning/samtaler knyttes opp mot relevante fellesaktiviteter med fokus på mestring, sosialt samvær og glede, i og utenfor RIBs lokaler. Målsettingen er å bedre barnas forståelse av egen tilstand og egne utfordringer, og bidra til at barnet kan foreta gode mestringsvalg og prioriteringer. Samvær og erfaringsutveksling med de andre barna i gruppen, er en viktig integrert del av tilbudet. 

Foresatte/foreldre får undervisnings- og samtaletilbud, og deltar også i enkelte aktiviteter sammen med barna. Målsettingen er å øke deres innsikt i barnets diagnose, gi dere kunnskap om ulike tilretteleggingstiltak samt gi dere mulighet for nyttig erfaringsutveksling med andre foreldre.

Barna får et begrenset skoletilbud under oppholdet i regi av sykehusskolen/SMI skolen der hjemkommunens skoleplan følges opp. Dette medfører at barna ikke får registrert skolefravær under oppholdet.

Foreldre/foresatte og barn kan bo i sykehusets familiehus under gruppeoppholdene.Etter

Etter første samling arbeider barn og foresatte med tiltak rettet mot avtalte mål. Ved avslutning av deltakelsen i programmet, vil videre habiliteringsoppfølging fortsette som før deltakelsen ved barnets lokale HABU/henviser, i samråd med foresatte og fagfolk i kommunen. Etter hvert habiliteringsopphold utformes en oppsummerende rapport som sendes foresatte, henviser og fastlege etter avtale med foresatte.Kontakt

Egsveien 100, bygg 41 Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Kontakt Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Oppmøtested

HABU's lokaler, bygg 41 på Eg. Vennligst registrer deg i vår ekspedisjon ved oppmøte. Dersom du har behov for bekreftelse på at du har vært til konsultasjon på HABU, ta kontakt med ekspedisjonen.

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

RIB tilbyr mulighet for overnatting i vårt familiehus. Familiehuset ligger i tilknytning til HABU/RIB og har to leiligheter og fire familierom som kan benyttes gratis under opphold.    

Alle rommene i familiehuset har eget bad med dusj og har kokemuligheter. Det er også internettilgang, telefon, TV/Radio og kjøleskap. På dagtid er det tilgang til vaskemaskin, tørketrommel og strykejern. Sengetøy og håndklær følger med.    

I tilknytning til familiehuset er det et tilrettelagt uteområde med lekeapparater.    

Har du behov for overnatting under oppholdet kan du kontakte HABUs ekspedisjon (se kontaktinformasjon).

​Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

 • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
 • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
 • holde seg informert om status i behandlingen din
 • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
 • ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet ditt
 • informere deg og pårørende
 • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål
 • kontaktlege erstatter ikke din fastlege

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

 

Du må kjøpe billett ved ankomst for å parkere på sykehusområdet. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.
To ukers P-kort kan kjøpes hos vekter ved sykehusets hovedbygg. Det er også mulig å betale med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

For el-biler gjelder følgende: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering.  
Ved inngang til HABU bygg er det tre HC-plasser og flere ordinære P-plasser. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

​Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Les mer om blant annet pleiepenger, hjelpe- og grunnstønad og Folketrygdens ytelser hos NAV.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

​Dersom barnet har vært utsatt for vannkoppesmitte, eller har vannkopper, ber vi deg ta kontakt. Tildelt time/innleggelse må da utsettes. Dette gjelder også dersom du skal på besøk i barne- og ungdomsavdelingen. For noen av våre pasienter kan vannkoppesmitte være farlig.