Enhet for behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som er nødvendig for å utføre behandling i hjemmet. Utstyret lånes ut til pasienter, og behandlingen må være igangsatt via spesialisthelsetjenesten. Eksempler på utstyr er CPAP, diabetesutstyr, infusjonspumper, ernæringspumper, oksygenutstyr og forstøvere. For elektronisk bestilling les mer om enhet for behandlingshjelpemidler.

Elektronisk bestilling av forbruksmateriell

Logg inn på helsenorge.no og fyll ut skjema 

Pasienter som har utlånt diabetesutstyr, cronopid-pumper og utstyr for koagulasjonsmåling (INR) kan benytte seg av elektronisk bestilling. På sikt ønsker vi å kunne tilby elektronisk bestilling til å gjelde flere pasientgrupper.

Ansvarsområde

Enhet for behandlingshjelpemidler (BHM) har ansvar for medisinsk utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling i Sørlandet sykehus sitt opptaksområde.

Utlevering av utstyr

Utlevering av utstyr skjer etter at vi har mottatt og behandlet skjema for utlån av behandlingshjelpmidler fra legespesialist eller annen godkjent behandler. 

Du må huske å bestille forbruksmateriell 14 dager før du går tom. Du kan bestille forbruksmateriell for tre måneder av gangen. Varene du bestiller blir tilsendt per post.

Innlevering av utstyr

Utstyr som ikke er i bruk skal returneres til oss. 

Dersom det er utfordrende å frakte utstyret til oss, ber vi om at du gjør avtale med oss om henting. Se kontaktinfo lenger ned.

Reparasjoner og service

Dersom utlånt utstyr går i stykker eller trenger service, skal dette ordnes via enhet for behandlingshjelpemidler. Ta kontakt med oss på telefon. Se kontaktinfo lenger nede på siden. Ved utstyrssvikt som gir rask forverring av helsetilstand, kontakt legevakt eller behandlende avdeling i Sørlandet sykehus. Ved akutt nødstilfelle, ring 113.

Opplæring

Det er behandlende avdeling som har ansvaret for at du får nødvendig opplæring før du tar utstyret i bruk. Enhet for behandlingshjelpemidler kan svare på spørsmål og veilede i bruk av utstyr og rett forbruksmateriell. Spørsmål som angår selve behandlingen, som for eksempel endring av innstillinger, må du rette til behandler.

Du har ansvaret for å behandle utlånt utstyr på riktig måte slik at det ikke blir skadet. Følg bruksanvisningen for rengjøring og nødvendig vedlikehold.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om utstyret, det oppstår feil på utstyret eller du trenger nytt forbruksmateriell.

Kontakt

Telefon

Kristiansand:

38 07 30 10
Telefontid: 08.00-11.15 og 12.15- 15.00

Arendal:

37 07 52 90
Telefontid: 08:00-11.15 og 12.15-14:30

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

E-post Sørlandet sykehus

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kristiansand
Egsveien 100, bygg 21 B

Åpningstid for henting av utstyr:
Mandag-fredag: klokken 08.00-15.30.

Kart for enhet for behandlingshjelpemidler i Kristiansand

Arendal
Du finner oss i hovedbygget. BHM er i etasje U, i nærheten av medisinteknisk avdeling.

Åpningstider for henting av utstyr:
Mandag-fredag: klokken 08.00-14.30. 

 En trebygning med et skilt på

Egsveien 100, bygg 21B

Egsveien 100, bygg 21B

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Sørlandet sykehus Arendal sett fra luften.

Sørlandet sykehus Arendal

Sykehusveien 1

Sykehusveien 1, 4838 Arendal

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no