Avdeling for teknologi og innovasjon

Avdeling for teknologi og innovasjon (ATI) har ansvar for og bidrar til at sykehuset fungerer i forhold til medisinsk-teknisk utstyr, behandlingshjelpemidler, lokale og regionale IKT-systemer, arkiv og dokumentasjon, og informasjonssikkerhet. Avdelingen jobber også med investeringer, planprosesser, tjenesteinnovasjon og forskning.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand