Forløpskoordinatorer kreft

Forløpskoordinatorene skal sikre effektive forløp fra diagnose til behandling, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom involverte spesialister og pasienter og pårørende.

Brystdiagnostisk senter: 38 07 32 07

Kirurgisk poliklinikk: 38 07 68 87

Kvinneklinikken: 38 07 30 60

Nevrologisk avdeling: 38 07 39 98 38 07 38 84

Lungepoliklinikken Arendal:  37 01 42 92
Lungepoliklinikken Kristiansand: 38 07 33 00
Medisinsk poliklinikk Flekkefjord: 38 07 33 00

Senter for kreftbehandling: 38 14 66 00

Medisinsk poliklinikk: 38 07 32 57 38 07 32 37

Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon: 38 07 37 97

Kirurgisk avdeling
Urologisk seksjon Arendal: 37 07 54 90
Urologisk seksjon Kristiansand: 38 07 37 97

Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon: 37 07 54 90

Kirurgisk poliklinikk: 38 07 68 87

Forløpskoordinator 38 07 38 53
Gastrolab Arendal: 37 01 46 40
Gastrolab Kristiansand: 38 07 36 00
Medisinsk poliklinikk Flekkefjord: 38 32 72 82

Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon Arendal: 37 07 54 90
Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon Kristiansand: 38 07 37 97

Forløpskoordinator 38 07 38 53
Gastrolab Arendal:  37 01 46 40
Gastrolab Kristiansand: 38 07 36 00
Medisinsk poliklinikk Flekkefjord: 38 32 72 82

Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon Arendal: 37 07 54 90
Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon Kristiansand: 38 07 37 97

Medisinsk poliklinikk: 38 07 32 57 38 07 32 37

Kontakt for pakkeforløp: 38 07 38 76
 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Se kontaktinformasjon til hver enkelt forløpskoordinator ovenfor.