Overgrepsmottaket i Agder

Overgrepsmottaket i Agder er et lavterskeltilbud til deg over 14 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Vi gir rask medisinsk hjelp og rådgivning, har åpent hele døgnet og yter hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Alle som jobber ved overgrepsmottaket, har taushetsplikt.

For hjelp, ring oss på 38 07 34 00 eller kom direkte til akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Vi legger til rette for:

  • Samtale i trygge omgivelser
  • Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
  • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
  • Hjelp til å kontakte politi
  • Hjelp selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
  • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis), uavhengig av anmeldelse
  • Informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser

Du velger selv om du vil motta hele eller bare deler av tilbudet, og du kan ta med deg noen hvis du vil.

Ved undersøkelse kort etter overgrepet samler vi beviser som kan brukes i en rettssak. Disse bevisene låses ned hos oss. Vi utleverer ingen beviser eller opplysninger uten at du har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Oppfølging og ivaretakelse

Vi samarbeider med dyktige fagfolk som blant annet Nok Agder, for at du skal kunne få god og nødvendig oppfølging etter at du har vært hos oss.

Nok Agder

Følgetjeneste

Hvis det er vanskelig for deg å ta deg til overgrepsmottaket i Kristiansand (f.eks. pga. værforhold eller avstander), kan du kontakte oss på telefon: 38 07 34 00

Barn og ungdom

Hvis barn har vært utsatt for overgrep:

  • Ta direkte kontakt med Statens barnehus på telefon 99 25 71 61
  • Alarmsentralen for barn og unge, telefon 116 111.

Kontakt

Telefon

Døgnåpent

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akuttmottaket til høyre for sykehusets hovedinngang.
En by omgitt av trær og en elv

Sørlandet sykehus Kristiansand

Egsveien 100, bygg 10

Egsveien 100, bygg 10, 4615 Kristiansand

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

Praktisk informasjon

​​I sykehusapoteket i Kristiansand kan du levere resepter og kjøpe apotekvarer.

Du finner oss i 1. etasje i hovedbygget, like ved inngangen.
Åpent alle hverdager fra klokken 08.30-16.30.

Sykehusapoteket Kristiansand

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter