Kliniske ernæringsfysiologer, Kristiansand

Kliniske ernæringsfysiologer (kef) utreder, diagnostiserer, forebygger og behandler ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander hos voksne. Arbeidet utføres i tett samarbeid med andre faggrupper. Vi er en del av teamet rundt hver enkelt pasient under en innleggelse. Størst prioritet har sykdomsrelatert underernæring, som oppstår ved for eksempel sykdommer i mage og tarm, kreft, hjerte- og lungelidelser, ved infeksjonssykdom og diabetes. Timeavtale etter henvisning fra lege.

Pasienter kan henvises til konsultasjon hos kef av lege/fastlege. Henvisningen sendes elektronisk til Medisinsk avdeling, Klinikk for somatikk Kristiansand.

Henvisningen bør inneholde følgende informasjon:

 • Diagnose og henvisningsårsak
 • Vekt og høyde (BMI)
 • Eventuelt vekttap/vektendring
 • Andre relevante opplysninger som kan ha innvirkning på pasientens inntak- eller opptak av næring. For eksempel dysfagi, nyresvikt, gastrointestinale sykdommer/funksjonssvikt osv.

Tilleggsinformasjon ved henvisning av pasienter som bor i institusjon:

 • Navn på institusjonen
 • Pasientens primærkontakt og gjerne leder ved avdelingen der pasienten er tilhørende
 • Telefonnummer som primærkontakt og/eller leder kan nås på.

 • Underernæring som følge av sykdom og/eller behandling. For eksempel kreft, større kirurgi, nevrologiske tilstander/svelgvansker med mer.
 • Mage- og tarmtilstander som krever spesialisert og individualisert ernæringsoppfølging.
 • Cøliaki/glutenintoleranse
 • Matallergier og matintoleranser
 • Spiseforstyrrelser (pdd inntak stopp)
 • Nyresvikt
 • Brukere av sondeernæring og intravenøs ernæring
 • Diabetes type 1, samt type 2 med tilleggsproblematikk
 • Hjerte- og karsykdom (forhøyet fett eller kolesterol i blodet)
 • Fedme*, der det i tillegg er annen alvorlig sykdom som kompliserer ernæringssituasjonen.

*Henvisning av overvektige pasienter som ikke faller inn under kriteriene for henvisning til kef ved indremedisinsk seksjon:

Pasienter med sykelig overvekt (BMI ≥ 40 eller BMI ≥ 35 og vektrelatert tilleggsdiagnose) henvises til Avdeling for fysikalsk forebygging og rehabilitering/Enhet for fysikalsk medisin og forebygging.

Fedme hos voksne

Øvrige overvektige pasienter (det vil si BMI 30-35 uten vektrelatert tilleggsdiagnose) skal ifølge nasjonal veileder få behandlingstilbud ved Frisklivssentraler i kommunehelsetjenesten.

Se informasjon om frisklivssentraler på:


Helsenorge.no

Se også kliniske ernæringsfysiologer Arendal

Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

En by omgitt av trær og en elv

Sørlandet sykehus Kristiansand

Egsveien 100, bygg 10

Egsveien 100, bygg 10, 4615 Kristiansand

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Parkeringsplassene ved Sørlandet sykehus er avgiftsbelagt mandag til fredag klokken 08.00-20.00.  Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må følge skilting og anvisning på betalingsautomatene.

På sykehuset i Arendal og Kristiansand er det mulig å betale parkering med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt på øvrige steder. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.​

Ved sykehuset i Arendal leser kameraer av kjøretøyenes registreringsnummer ved inn- og utkjøring av parkeringshuset gjennom tjenesten Autopay. Følg skilting og les anvisningen.

Oversikt over parkeringsplasser på Eg i Kristiansand

Betal i betalingsautomaten 

Hvis du ikke har opprettet profil på Autopay.io​, kan du betale i automaten ved hovedinngangen. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Du kan betale med kort eller kontant, men automaten veksler ikke.

Betal automatisk

Registrer deg som kunde med registreringsnummer og bankkort på www.autopay.io. Når du har registrert deg, betaler du automatisk hver gang du parkerer i p-huset.  

I enkelte perioder, f.eks ved mye snø, kan det være vanskelig å finne p-plass. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid.​

For el-biler:

Arendal: Elbiler kan stå gratis på områder skiltet maks 1, 2 eller 3 timer. På andre områder må det betales avgift fra første time.
Kristiansand: Elbiler betaler avgift fra og med første time.
Flekkefjord: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Trenger du å lade bilen? Ikke alle våre sykehusområder har ladestasjoner, og de som har, har et begrenset antall. Du kan derfor ikke basere deg på å få ladet bilen mens du er inne som pasient eller besøkende. Du kan se alle ladestasjoner her:

Alle ladestasjoner i ett kart - Norsk elbilforening

Blodgivere parkerer gratis på sykehuset. Nærmere informasjon fås i blodbanken.


Foresatte til barn (under 18 år) med sykehusopphold på mer enn 14 dager, får gratis parkering under barnets videre opphold. Dette gjelder også om barnets opphold starter ved et annet sykehus. Kontakt avdelingen ved sykehuset for nærmere informasjon.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering utenfor bom. I tillegg er det anviste HC-plasser i nærheten av hovedinngangene. I Arendal er det i tillegg en plass ved Dydens vei. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter