Smertepoliklinikken

Smertepoliklinikken utreder, gir råd og starter behandling av pasienter med sammensatte og langvarige smertetilstander. Utredningen innebærer en eller flere polikliniske konsultasjoner avhengig av problemstillingen. Teamet består av legespesialister, spesialfysioterapeut/fysioterapeut, psykologspesialist og sykepleier.

Smertepoliklinikken er en tverrfaglig poliklinikk ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Hos oss jobber legespesialist, psykolog, fysioterapeut og sykepleier i et tverrfaglig team.

Fokuset vårt er på evidensbasert utredning og behandling. Vi jobber ut ifra en biopsykososial forståelsesmodell. Det vil si at vi ser på hele mennesket og vurderer hvordan mange ulike faktorer påvirker smerte og livskvalitet.

I samsvar med nasjonale og internasjonale anbefalinger har vi fokus på aktive tiltak hos deg som pasient.

Vi er opptatt av at tilbudet ved Smertepoliklinikken AFR skal være så godt som mulig. Derfor bruker vi et elektronisk register som er utviklet til bruk i kvalitetsarbeid og forskning. Som ny pasient svarer du på et elektronisk skjema før første oppmøte på Smertepoliklinikken.

Les mer om Sørlandet sykehus smerteregister: 

Elektronisk kartlegging - SSHF smerteregister - Sørlandet sykehus

Fastlegen kan henvise deg til Smertepoliklinikken etter at du er ferdig utredet både lokalt og ved organ-/sykdomsspesifikk avdeling. Du skal også har vært igjennom aktuelle tiltak som er tilgjengelig i kommunalhelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten. 


Hva kan poliklinikken tilby?

 • Kartlegge smertetilstanden i en biopsykososial forståelsesmodell
 • Vurdere behov for fysioterapeutiske tiltak inkludert trening og gi råd vedrørende dette
 • Vurdere og påpeke betydning av psykososiale faktorers innvirkning på smerteopplevelse og smerteatferd
 • Vurdere nåværende medikamentell behandling og gi råd når det kommer til egnede medikamentelle tiltak
 • Deltakelse i smertemestringsgruppe

Tilbudet tilpasses individuelt til de ulike pasientene og kan omfatte:

 • Enkeltkonsultasjoner hos de ulike faggruppene

 • Tverrfaglig utredning med to eller tre faggrupper med eller uten en oppsummerende tilbakemeldingssamtale

 • Råd til behandlende lege

 • Tverrfaglige smertegruppemøter der pasientens behandlende lege og et tilpasset tverrfaglig team drøfter aktuell behandling

Poliklinikkens funksjon er hovedsakelig rådgivende, og man er derfor avhengig av et nært samarbied med pasientens behandlende lege for å få gjennomført aktuelle tiltak.


For å kunne dra nytte av Smertepoliklinikkens tilbud forutsettes det at pasienten:

 • Er motivert for egen innstats

 • Er åpen for andre tilnærminger til smerte enn rene medisinske tiltak

Hva kan poliklinikken ikke tilby?
Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bispegra 40, Kongsgård

Bispegra 40

Bispegra 40

Bispegra 40, 4632 Kristiansand

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året?

Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA).

Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Forstå smerter på 5 minutter

Finn ut hva smerter er og hva du kan gjøre med det.
Se video på smertenettverkets nettsider
Tegneserie viser hvordan smerte kan forklares. Illustrasjon

Hvordan mestre smerte

På smertenettverkets nettside finner du info, råd og ressurser til hvordan ta vare på egen helse.
Ressursside for smertemestring
Foto med mann som forklarer hva smerte er. Illustrasjon til nettside.

Aktuelt