Et nærbilde av en babys føtter

Nyfødtintensiv, Kristiansand

Vi tar imot syke nyfødte og for tidlig fødte barn, fra svangerskapsuke 28 og inntil tre måneders alder, som har behov for øyeblikkelig hjelp. Noen barn kan ha behov for å ligge flere måneder i avdelingen, andre bare noen timer til observasjon.

Vi arbeider ut fra en familiesentrert nyfødtomsorg. Det innebærer at foreldrene er hos barnet sitt så mye som mulig, deltar aktivt i stell og omsorg og ansees som de viktigste personene i barnas liv.

Vi anbefaler og legger til rette for at barna kan ligge hud-mot-hud med sine foreldre så mye som mulig. 

Barna har rett til å ha minst en forelder eller pårørende tilstede. Vi tilstreber at begge foreldrene kan overnatte hos oss. Foreldre får alltid mat i avdelingen. Gi beskjed dersom det er noen behov med tanke på allergi og kosthold.

Avdelingen er inndelt i flere rom for å gi best mulig skjerming for barna i forhold til lyd, lys og andre stimuli. Vi har familierom hvor barn og foreldre kan bo sammen, i tillegg til overnattingsrom for pårørende i nærheten av avdelingen.I avdelingen har vi kontaktsykepleier-ordning. På denne måten har dere færre personer å forholde dere til.

Vi har flere yrkesgrupper som jobber for å ta vare på deg og barnet. Vi samarbeider med ernæringsfysiolog, sosionom, psykolog,familieterapeut, spe- og småbarnsteam og prest. Det er muligheter for samtale med disse som en del av omsorgen for familiene din.

Se også informasjon, råd og veiledning for ditt opphold hos oss

 

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 2. etasje på Kvinneklinikken, Egsveien 100.

Hvitt murbygg med brune vinduskarmer med parkeringsplasser på utsiden. Foto

Egsveien 100, bygg 5

Egsveien 100, bygg 5

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Til deg som har barn på nyfødtintensiv

Velkommen til oss. Vi er her for å ta vare på deg og barnet ditt. På denne siden finner du info, råd og veiledning for ditt opphold hos oss.

Nyttig informasjon for ditt opphold
En babyhånd på et teppe

Praktisk informasjon

​​I sykehusapoteket i Kristiansand kan du levere resepter og kjøpe apotekvarer.

Du finner oss i 1. etasje i hovedbygget, like ved inngangen.
Åpent alle hverdager fra klokken 08.30-16.30.

Sykehusapoteket Kristiansand

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange barn er innlagt over lengre tid hos oss. Vi vet det kan være godt å ha nær familie og venner som støtte rundt dere. Derfor legger vi til rette for besøk.

Før du avtaler et besøk, hør gjerne med din pleier om når det passer. Ta hensyn til barnets sykelighet og sensibilitet. Informer også de som kommer om hvilke hensyn de skal ta.

Barnet ditt er sensitivt for lyd og stimuli og sårbart for smitte. Det er derfor viktig å følge våre retningslinjer for besøk.

Det er ditt ansvar å informere besøkende om dette:

 • ​Det er kun lov med to besøkende hos barnet samtidig, i tillegg til foreldre og søsken.
 • Det er kun mulig å besøke barnet noen få minutter. Praten må dere ta andre steder.
 • Bruk lav stemme når dere prater.
 • Heng av yttertøy utenfor
 • Vask hendene før du kommer inn til oss og før du går inn på rommet.
 • Barn under 12 år (for uten søsken) kan dessverre ikke komme inn.
 • Alle besøkende må være friske.

I noen perioder av året kan besøk begrenses på grunn av økt smittefare. Avdelingen kan da bli stengt for alle andre besøkende enn foreldrene til barnet.

Noen ganger gir vi spesielle tillatelser som vi ikke kan si noe om av hensyn til taushetsplikt.​

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Hos oss er det ikke mulig å ha med blomster når du skal på besøk.

Dette er på grunn av allergi og infeksjonsfare. Det er derfor ikke lov å ha med seg blomster når du skal på besøk til oss.

Enkelte reagerer også på parfyme, eller kremer med parfymelukt. Vi anbefaler derfor at du lar være å bruke parfymeprodukter når du kommer på besøk.

 

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året?

Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA).

Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

​Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

 • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
 • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
 • holde seg informert om status i behandlingen din
 • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
 • ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet ditt
 • informere deg og pårørende
 • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål
 • kontaktlege erstatter ikke din fastlege

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

 

Parkeringsplassene er avgiftsbelagt mandag til fredag klokken 08.00-20.00.  

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må følge skilting og anvisning på betalingsautomatene.

Det er mulig å betale parkering med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.​

Oversikt over parkeringsplasser på Eg i Kristiansand

I enkelte perioder kan det være vanskelig å finne p-plass. For eksempel ved mye snø. Vi anbefaler deg derfor å være ute i god tid.​

El-bil

Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Trenger du å lade bilen? Ikke alle våre sykehusområder har ladestasjoner, og de som har, har et begrenset antall. Du kan derfor ikke basere deg på å få ladet bilen mens du er inne som pasient eller besøkende. Du kan se alle ladestasjoner her:

Alle ladestasjoner i ett kart - Norsk elbilforening​


Ved opphold over 14 dager

Foresatte til barn (under 18 år) med sykehusopphold på mer enn 14 dager, får gratis parkering under barnets videre opphold. Dette gjelder også om barnets opphold starter ved et annet sykehus. Kontakt avdelingen ved sykehuset for nærmere informasjon.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering utenfor bom. I tillegg er det anviste HC-plasser i nærheten av hovedinngangene. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

​Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Les mer om blant annet pleiepenger, hjelpe- og grunnstønad og Folketrygdens ytelser hos NAV.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​​Servicetorget i Kristiansand ligger rett ved hovedinngangen. Her kan du henvende deg med spørsmål om din avtale ved sykehuset.

Åpningstider:
Hverdager: 07.30-21.00.
Lørdager, søndager og helligdager: 08.00-21.00.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Det kan være utfordrende å ha barnet sitt innlagt på nyfødtintensiv. Det kan være du kjenner på praktiske behov, behov for informasjon, eller bare noen å snakke med. Hvis du har behov for å snakke med noen utenom avdelingen vår, formidler vi gjerne kontakt for deg.

Avdelingen vår har blant annet kontakt med:

 • ​HABU
 • Sosionom
 • Spe- og småbarns-team, Avdeling for barn og unges psykiske helse

Spør oss gjerne hvis du trenger råd om hvem du bør snakke med videre.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

​For noen av våre pasienter kan vannkoppesmitte være farlig.

Hvis du har tenkt deg på besøk til oss og har vært utsatt for vannkoppsmitte, eller har vannkopper, ber vi deg ta kontakt før du kommer, eller holde deg hjemme.