Sterilsentralen, Kristiansand

Vi steriliserer instrumenter og utstyr til operasjoner og sterile prosedyrer som brukes i pasientbehandling. Vi yter service til alle avdelinger på sykehuset som skal ha sterilt utstyr.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

En by omgitt av trær og en elv

Sørlandet sykehus Kristiansand

Egsveien 100, bygg 10

Egsveien 100, bygg 10, 4615 Kristiansand