Når en av våre nærmeste dør

Publisert 23.09.2022
Sist oppdatert 29.02.2024

​Når en som står oss nær dør, blir gjerne livet fylt av sorg. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan sorg oppleves eller skal bearbeides. Mange vil nok føle seg både ensomme og hjelpeløse etter et dødsfall, og det vil kunne virke fjernt å skulle tenke på formaliteter og praktiske gjøremål som et dødsfall fører med seg. For andre vil det å ta del i det praktiske arbeidet kunne ha en positiv effekt, og erfaring har vist at dette også kan være med å bidra til at sorgen bearbeides.

Våre ansatte vil gi den hjelp og støtte de kan, og svare på spørsmål som måtte dukke opp. Prestetjenesten er tilgjengelig for de som ønsker å snakke med noen. Vi håper også denne informasjonsbrosjyren kan gi deg svar og veiledning i noen av de spørsmål du som etterlatte måtte ha.​


Når en av våre nærmeste dør - informasjonsbrosjyre fra helsedirektoratet​

Kontakt sykehusprestene

helsenorge.no - dødsfall, sorg og sorgreaksjoner​

døden - en del av livet, helsenorge.no 

Gravferd - helsenorge.no