Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen har oppgaver knyttet til personalforvaltning, lønnsforhandlinger, rekruttering, lederutvikling, HMS-arbeid, juridisk bistand og informasjon. Sykehusprestene og sekretariatet for administrasjonen hører også til organisasjonsavdelingen.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand