Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen bistår i kommunikasjonsarbeid internt på sykehuset og mellom sykehuset og pasienter, media og befolkningen ellers. Avdelingen har ansvar for sykehusets nettsider, intranett og sosiale kanaler.

Vi formidler kontakt mellom journalister og ansatte. Kommunikasjonsavdelingen bidrar med rådgiving i prosjekter der det ønskes hjelp til kommunikasjon. Vi bistår ved tekstutforming og rådgir i utforming av internettsidene våre.

For ansatte tilbyr vi mediekurs, og rådgivning ved mediesaker der ledelsen eller ansatte ønsker bistand. Vi bistår også med å kvalitetssikre brosjyremateriell og annet profileringsmateriell.

Kommunikasjonsavdelingen redigerer og produserer innhold til sykehusets intranettside og eksterne nettside, www.sshf.no.    

Henvendelser kan rettes tilkommunikasjonsdirektør Signy Svendsen: 90 50 61 33 


Henvendelser på e-post på dagtid kan sendes til postmottak@sshf.no

 

 

Kontakt

Telefon

Sentralbord

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i andre etasje i det gule administrasjonsbygget på Eg.

Egsveien 100, bygg 3

Egsveien 100, bygg 3