Forløpskoordinator psykisk helse og rus

Forløpskoordinatorene skal sikre effektive forløp fra diagnose til behandling, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom involverte spesialister og pasienter og pårørende.

Oversikt over koordinatorer
Avdeling for barn og unges psykiske helse38 17 74 00
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling38 13 26 00
DPS Aust- Agder37 01 44 44
DPS Lister38 19 65 30
DPS Solvang38 17 48 75
DPS Strømme38 07 63 00
Psykiatrisk sykehusavdeling90 99 37 37
Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

38 03 85 80

Kontakt

Telefon

Sentralbord

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

E-post Sørlandet sykehus

Slik finner du fram

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.