Internettbehandling, DPS Solvang

Mind the Gap er en internettassistert tilbud til deg som har milde til moderate psykiske plager. Tilbudet gis allerede hos fastlegen, før en eventuell henvisning. Det er ment som et supplement for å bedre helsetilbudet til deg med angst, depresjon og søvnvansker.

Ved å motta online behandling kan du bli mer involvert i egen helse, og oppleve bedring på et tidligere tidspunkt. Per i dag tilbyr vi internettbehandling for angst, depresjon og søvnvansker. I tillegg har DPS Solvang internett-tiltak for personer som venter på poliklinisk behandling.

Har du fått en kode? Bruk den her: assistertselvhjelp

Mind the gap-prosjektet er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ta kontakt med din fastlege for mer informasjon om tilbudet.

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende