FACT-dagteam, DPS Solvang

Ved FACT-dagteam tilbyr vi gruppebehandling, kurs og aktivitetstilbud for personer som får oppfølging av FACT-teamet. Vårt hovedmål er å hjelpe deg og i samarbeid finne frem til hvordan du kan mestre hverdagen din best mulig. Vi jobber med å skape et miljø som et støttende og preget av struktur og orden. Vi ønsker å engasjere våre pasienter til aktivitet og behandling. FACT-dagteam er forbeholdt pasienter i FACT-team.

FACT-dagteam har en rekke aktivitetstilbud:

 • Musikklyttegruppe
 • Tegneterapi – flere ganger i uken er det anledning til å fargelegge en mandala (trykket tegning). Å fargelegge en Mandala er en kilde til ro og endring samt en øvelse i oppmerksomhet.
 • Fysisk aktivitet er en viktig del av en helhetlig behandling og vi tilbyr:
  • korte og lengre gåturer
  • sirkeltrening med fysioterapeut
  • trening til musikk
  • styrketrening og avspenning
  • ballspill
 • Vaktmestergruppe som to ganger i uken driver med praktisk arbeid både innen- og utendørs.
 • Varierende aktivitetstilbud hvor du kan bli med på nyhetsquiz, finverksted og matlagingsgrupper.

Om behandlingstilbudet

Du kan benytte deg av dagbehandlingen i kortere eller lengre perioder. Du kan også velge å delta kun på utvalgte dager eller aktiviteter.

FACT-dagteam og FACT-team har fire såkalte IMR-grupper. IMR står for «Illness Management and Recovery» og kan oversettes med «kurs i personlige ferdigheter og mestringsstrategier». Gruppene gjennomføres ukentlig og baseres på et veldefinert opplegg over en tidsperiode på ett år.

FACT-Solvang (FACT-dagteam, FACT-team og FACT-døgnposten) representerer et tredelt behandlingstilbud som er unikt i Norge. Dermed kan vi tilby pasienter et helhetlig behandlingsopplegg i kritiske perioder.

Behandlingstilbudet tilstreber å være i henhold til anbefalingene i nasjonal psykoseveileder.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i Aktivitetshuset i Løkkeveien 22, i umiddelbar nærhet til FACT-team og FACT-døgnposten på DPS Solvang. Vi har åpent på dagtid fra mandag til fredag.

Løkkeveien 22

Løkkeveien 22

Løkkeveien 22, 4616 Kristiansand

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende