Døgnposten, DPS Solvang

Ved døgnposten tilbyr vi behandling i akutte og svært vanskelige faser av livet. Behandlingen tilbys når kommunale tilbud, polikliniske samtaler, ulike dagtilbud eller andre behandlingsopplegg ikke er tilstrekkelig. Ved døgnposten tilbyr vi deg et terapeutisk miljø hvor respekten for medmennesket skaper et rom hvor forandring kan finne sted. Vi jobber ut i fra en felles behandlingsplan hvor det er rom for individuelle tilpasninger for å møte den enkeltes behov.

Innkomst

Ved ankomst ønsker vi deg velkommen og presenterer vårt behandlingstilbud. De fleste har allerede en målsetting for behandlingen før de kommer.
En slik individuell formulering av behandlingsmål gir oss mulighet for å tilpasse behandlingen best mulig i forhold til dine behov og ønsker.

Gruppebehandling

Deler av behandlingen foregår i grupper. Vi har ukentlig undervisningsgruppe, tegne/malegruppe, kroppsbevissthetsgruppe samt daglige morgenmøter hvor vi åpent evaluerer og diskuterer «livet på posten».

Individuell behandling

Hver enkelt har en egen behandler og primærgruppe under oppholdet. Den helhetlige behandlingen på døgnposten veksler mellom gruppe- og individuell behandling.

Miljøterapi

Vi vet at et godt og trygt miljø er en virkningsfull, terapeutisk faktor. Derfor legger vi vekt på positiv samhandling i hverdagen. Vi vil gjerne at du også deltar i sosiale aktiviteter og hyggelig samvær. Vi vet også at fysisk aktivitet er en avgjørende faktor i helbredelsesprosessen, og har derfor en timeplan som inneholder ulike trimtilbud.

Ettervern – oppfølging etter utskriving

Døgnposten tilbyr behandling i akutte og svært vanskelige faser av livet. Så snart du oppnår et mer tilfredsstillende funksjonsnivå, er det ønskelig at behandlingen fortsetter også utenfor døgnposten. Derfor vil behandlingen ha fokus på reetablering av mestringsmåter som du kan dra nytte av i din hverdag og hjemmesituasjon. I noen tilfeller vil døgnposten bidra til å kartlegge eller etablere første kontakt til et nettverk utenfor posten, som kan støtte deg videre i din prosess.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.

Løkkeveien 24

Løkkeveien 24

4616 Kristiansand

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende