Allmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Solvang

Ved allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr vi utredning og behandling av pasienter med blant annet depresjoner, bipolare tilstander, angst-tilstander, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og blandingstilstander. Behandlingen skjer i tett samarbeid med den enkelte.

Behandlingen skjer ved timeavtaler eller gruppebehandling. Hos oss får du en fast behandlingsansvarlig kontaktperson. Du må bli henvist fra fastlegen eller andre med henvisningsrett for å få time hos oss.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.

Løkkeveien 24

Løkkeveien 24

4616 Kristiansand

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende