Spesialisert enhet for spiseforstyrrelser

Vi tilbyr et forsterket poliklinisk dagtilbud til personer med ulike typer moderate til alvorlige spiseforstyrrelser. Tilbudet er for personer fra 18 år og oppover og er Agder-dekkende. Behandlingsperioden er på inntil 12 uker.

Det intensive dagtilbudet omfatter behandling mandag-fredag med grupper, måltidsstøtte og individuell oppfølging.

Hos oss må du utarbeide en personlig behandlingsplan i samarbeid med ansvarlig behandler og behandlingsteamet.

Du møter ett tverrfaglig sammensatt team, bestående av lege, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut og kokk.

Målsetting- og endringsarbeid står sentralt i dagtilbudet. Behandlingen fokuserer på å etablere gode måltidsrutiner, stoppe destruktiv regulering, bli bevisst egne mønstre og finne nye og mer hensiktsmessige strategier for å håndtere ubehagelige tanker og følelser.

Vårt behandlingstilbud

 • Forvern til forsterket poliklinisk dagtilbud
 • Forsterket poliklinisk dagtilbud
 • Målsettingssamtaler
 • Individualterapi
 • Polikliniske grupper
 • Pårørendesamarbeid

Henvisinger

Alle henvisninger sendes til DPS Østre Agder, hovedsakelig elektronisk. Felles postadresse for alle henvisninger per brev til voksenpsykiatrien ved DPS Østre Agder er:

Sørlandet sykehus HF
DPS Østre Agder
Postboks 416
4604 Kristiansand

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

E-post Sørlandet sykehus

Slik finner du fram

Oppmøtested

Enheten er lokalisert på Bjorbekk, DPS Østre Agder i bygg 164, 2 etasje.

Rykeneveien 106

Rykeneveien 106

Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter