Team gruppebehandling

Vi tilbyr spesialisert terapi særlig rettet inn mot personer med personlighetsforstyrrelse. Arbeidsformen er gruppeterapeutisk, supplert med individuell psykoterapi og psykomotorisk behandling. Hoved-behandlingsformene vi tilbyr er skjematerapi og dialektisk atferdsterapi (DBT) i gruppe. Vi har også egen fysioterapeut. I tillegg har vi ulike supplerende gruppetilbud for pasienter med spiseforstyrrelser og traumer som har sin hovedbehandling i de polikliniske teamene.

Hva kan du forvente som pasient ved Gruppeteam? 

Ved gruppeteamet blir det tatt inn pasienter til planlagte gruppeterapiforløp. Et forløp (med utredning, forgruppe, gruppe og ettervern) kan ha en varighet på 2-3 år.
Gjennom utredning og kartleggingssamtaler vurderes det sammen med pasienten om de skal starte i vårt behandlingstilbud. Dersom pasient og behandler kommer frem til at dette er et riktig tilbud, lager vi sammen en behandlingsplan med den type gruppebehandling vi tenker er mest passende. 

Vi har to terapimetoder: DBT ferdighetsgrupper og skjematerapi. Noen mottar begge former for gruppeterapi gjennom sitt behandlingsforløp ved gruppeteamet, andre kun en terapimetode avhengig av hva pasienten er i behov av. 

For de som starter skjematerapi i gruppe er detukentlig grupper i ca. 1,5 år med 8-10 gruppedeltagere. Individuelle timer ca. hver tredje uke. Grunnet utdanning av terapeutene er det vanlig at gruppene filmes. 

Mange sliter med manglende kontakt med kroppen sin, smerte, angst, trøtthet og lignende, og i fysioterapitimer eller -grupper jobbes det med teknikker for å finne veier ut av fastlåste spenningsmønstre. 

Vi samarbeider med relevante instanser som for eksempel fastlege, kommune og NAV.

Skjematerapi

I skjematerapi jobber vi med fokus på både tanker, følelser og kroppslige opplevelser. Først arbeider vi med å gjøre oss kjent med våre grunnleggende mønstre av tanker, følelser og kroppslige opplevelser som vi kaller leveregler eller skjemaer. Noen leveregler/skjemaer er gode for oss og andre er negative eller maladaptive. Disse kan vi følge tilbake gjennom livet slik av vi ser hvordan de oppsto og hvordan de har preget våre opplevelser frem til i dag. Når et grunnleggende negativt skjema trigges kommer vi i en følelsesmessig tilstand vi kaller modus.  Det finnes flere typer modus, og disse kan skifte både hurtig og langsomt. Problematiske modus trigges av livssituasjoner som vi er sensitive for, grunnet tidligere opplevelser i oppvekst. 

Når vi blir bevisste våre modus kan vi også se hvordan disse styrer måten vi tenker, føler, handler og forholder oss til andre på i hverdagen og hvordan vi ønsker å endre oss. Vi jobber med å bli kjent med modus og deres opprinnelse, og etter hvert styrker vi modus som fremmer bedring.

I første fase av gruppeterapien er det hovedfokus på å bli kjent med skjematerapi og modus. Deretter er det hovedfokus på endring gjennom forskjellige øvelser og hjemmearbeid.

Målet er å bli kjent med egne følelser og behov, kunne legge til rette for at disse blir ivaretatt og møtt, både av og for seg selv og i samspill med andre.

For informasjon om DBT og våre ferdighetsgrupper, se: 


Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder, Gruppeteam, Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rykeneveien 113, 2. etasje Helse- og velferdssenteret v/KIWI

Adresse

Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Rykeneveien 113

Rykeneveien 113

Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.