Enhet for døgnbehandling, DPS Østre Agder

DPS Østre Agder tilbyr døgnbehandling for pasienter med behov for det å være innlagt som en nødvendig del av behandlingen. Enheten har 18 sengeplasser og er lokalisert til Bjorbekk i Arendal. Hovedoppgavene til enheten er utredning/diagnostisering, stabilisering og beskyttelse. Hovedfokus i behandlingen er grupper blant annet fysisk aktivitet, og miljøterapi. I enheten jobbes det tverrfaglig mellom spesialist, psykolog, lege, og miljøterapeuter med flerfaglig høyskoleutdanning og videreutdanning.

Velkommen til døgnenheten

 
Til informasjon
I spesialisthelsetjenesten har vi et recoveryorientert fokus som betyr at du som pasient skal være med å ha innflytelse og påvirkning, samt være delaktig og aktiv i egen behandling og målsetting. Det handler om mestring og bruk av egne ressurser. «Ingen beslutning om meg uten meg» er et viktig begrep i recovery-tenkningen. I innkomstsamtalen utarbeides en egen utrednings- og behandlingsplan med mål, tiltak og antatt varighet for oppholdet.
 
Behandlingen består ofte i:

 • Utredning/kartlegging
 • Psykoedukasjon, og ressurskartlegging
 • Veiledning og mål om bedring av psykisk tilstand
 • Miljøterapeutiske tilnærminger gjennom å delta i postens rutiner og ukeprogram
 • Samarbeid med pårørende
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten eks psykisk helse
 • Medikamentell behandling, og medisinjustering/gjennomgang
 
Postens rutiner 
Du får individuelle samtaler med din behandler, psykiater, lege eller psykolog og primærkontakter. Miljøpersonalet har ansvar for oppfølging, og gjennomføring av den miljøterapeutiske behandlingen. Avhengig av den enkeltes problemstilling og behandlingsmål vil vi benytte ulike former for terapi, øvelser og oppfølging. Det er daglige fellesturer i nærområdet, mulighet for veiledning og trening i treningsrom og gymsal med treningsterapeut, og mulighet for varmtvannsbasseng. Vi tilbyr også musikk-lyttegruppe, kreativ gruppe, samtale gruppe, samt mulighet for å delta på fellessamlinger på enkelte kvelder.
 
Fysisk aktivitet
Ved døgnenheten er fysisk aktivitet en viktig del av behandlingen. Her er egen treningsterapeut som har ansvar for å kartlegge, tilpasse og gjennomføre fysisk aktivitetstilbud. Vi har et fast program bestående av ulike fellesaktiviteter som turer, bassengtrening, sirkeltrening og ballspill. Vi har også et eget treningsrom med mulighet for kondisjons- og styrketrening. Vårt ønske er å gi deg økt innsikt og motivasjon ved å være i fysisk aktivitet. Vårt mål er at du skal få en positiv opplevelse, økt mestringsfølelse og bevegelsesglede.
 
Du finner mer informasjon om pasientreiser og hva du bør ha med deg under praktisk informasjon lenger ned på siden.

Henvisninger

Alle henvisninger sendes til DPS Østre Agder, hovedsakelig elektronisk.
Felles postadresse for alle henvisninger per brev til voksenpsykiatrien ved DPS Østre Agder er:

Sørlandet sykehus HF
DPS Østre Agder
Postboks 416
4604 Kristiansand

Henvisninger behandles innen 10 virkedager av avdelingens vurderingsteam.
Pasienter får vanligvis beskjed om første time i svarbrevet.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
37 07 56 89 utenom åpningstid for telefon

Postadresse

Sørlandet sykehus HF, DPS Østre Agder, Enhet for døgnbehandling, Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rykeneveien 106, Bygg 164, 4824 Bjorbekk

Adresse

Åpningstider
 • I dag 15:00 - 21:00
 • Mandag 15:00 - 21:00
 • Tirsdag 15:00 - 21:00
 • Onsdag 15:00 - 21:00
 • Torsdag 15:00 - 21:00
 • Fredag 15:00 - 21:00
 • Lørdag 12:00 - 21:00
 • Søndag 12:00 - 21:00

Rykeneveien 106

Rykeneveien 106

Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.