Ambulant akutt team (AAT)

Ambulant akutt team bistår instanser utover førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering etter somatisk avklaring. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Ambulant akutt team er et flerfaglig team og jobber ambulant. Teamet jobber både forebyggende og behandlende. Vi vurderer pasienten hjemme, på fastlegens kontor eller på legevakta.

Teamet kan tilby følgende tiltak:

  • Intensiv hjemmebehandling som alternativ til innleggelse, inntil akutt krise er over
  • Iverksette akutt innleggelse ved behov
  • Henvise til oppfølging i poliklinikk
  • Tilbakeføring/overføring til kommunehelsetjenesten

Vår kontakt med pasienten avsluttes når den akutte krisen defineres som tilstrekkelig stabilisert, behov anses oppfylt, eller annen instans har tatt over pasienten. Det skal innen avslutning være gjennomført en kartlegging av tilstand og behov, inklusivt en vurdering av akutt selvmordsfare. Teamet samarbeider med pårørende, øvrig nettverk, psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), helsepersonell i førstelinjetjenesten og andre. Utenom teamets åpningstid betjenes telefonene av vaktapparatet.

Kontakt

Telefon

Kontakt via fastlege/legevakt/eventuelt kommunal psykiatritjeneste

Postadresse

DPS Østre Agder, Ambulant akutt team, Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.