ARA ambulant

ARA ambulant/FACT rus gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til voksne over 18 år. Vi tilbyr utredning, diagnostisering og behandling der rusmiddelavhengighet er hovedutfordringen.

ARA ambulant/FACT rus tilbyr frivillig ambulant rusbehandling i Kristiansand og Arendal. Behandlingen skjer der pasienten ønsker å treffe oss. Det er som oftest hjemme, eller hos samarbeidspartnere, på jobb, i fengsel osv. 

I forløpet legges det vekt på å bli enige om behandlingsmål og å sette inn tiltak basert på pasientens egen motivasjon. Vi tilbyr forskjellige behandlingsmetoder som: kognitiv terapi, motiverende intervju og psykoedukasjon. I tillegg arbeides det aktivt med å få på plass og styrke samarbeidet med pårørende, nettverk og andre relevante tjenesteytere rundt pasienten.

ARA ambulant/FACT rus samarbeider tett med pasientens hjemkommune for å gi et helhetlig tilbud, samt med brukerorganisasjoner og andre aktører som kan være aktuelle for den enkelte. Behandlingen er en del av TSB pakkeforløp.

Det tverrfaglig sammensatte teamet består av overlege med spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin, psykologspesialister, sykepleiere, sosionomer og andre relevante yrkesgrupper.

Hvem er målgruppen for ARA ambulant/FACT rus?

Personer med rusmiddelavhengighet over 18 år som har et ønske om behandling, og som opplever å ikke nyttiggjøre seg av det allerede etablerte tilbudet.
Personer som av ulike grunner er i behov av sammensatte og samtidige tjenester fra kommune og spesialisthelsetjeneste.

Søknad skjer ved henvisning til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.