ARA enhet for rus og psykiatri

Vi gir et tverrfaglig utrednings- og kartleggingstilbud til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser.

Vårt personale er tverrfaglig sammensatt og består av: Psykiater, lege, nevropsykolog, psykolog, sosionom,  spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere og miljøarbeidere.

Ukeprogram
 • Morgenmøte
 • Praktiske gjøremål
 • Fellesmøte
        
 • Undervisning
 • Turdager
 • Funksjonskartlegging
 • Samtalegrupper
 • Fysisk aktivitet
 • Individuell behandling
 • Miljøterapi
 • Sosiale aktiviteter

Fysisk aktivitet blir vektlagt i vårt behandlingstilbud. Vi oppfordrer pasienten til å ta med badetøy, treningstøy tur/regntøy. Husk godt fottøy.
Vi ber om forståelse for at det blir gitt behandling etter individuelle behov. Vi ber også om at du bidrar positivt til felleskapet og ivaretar den moralske taushetsplikten.

Døgnrytme/måltider:

 • Vekking hverdager klokken 07.30, helg klokken 08.30
 • Frokost hverdager klokken 08.00, helg klokken 09.00
 • Lunsj alle dager klokken 11.00
 • Middag alle dager klokken 14.00
 • Kveldsmat alle dager klokken 18.30
 • Ro fra klokken 24.00 - 06.00

Besøk

Enheten har eget besøksrom. Besøk avklares på forhånd med dine primærkontakter / behandler / enhetsleder.

Permisjoner / utgang

Vi vurderer søknad om permisjoner/utgang ukentlig på kardexmøte.

Urinprøve

Som en del av behandlingstilbudet forventer vi at pasientene avlegger ukentlige urinprøver og stikkprøver som skal avgis på forespørsel. 

Røyking

Enheten ønsker å etterfølge røykelovens intensjoner om et røykfritt sykehus.  All røyking foregår utendørs.

Økonomi

Av behandlings- og sikkerhetsmessige grunner er det kun tillatt å oppbevare inntil 200 kroner i avdelingen. For større kontantbeløp benytter vi enhetens safe.

Forventet innleggelsestid

Individuelt tilpasset ca. 2 – 8 uker.

Vi etterstreber et godt og trygt behandlingsmiljø for våre pasienter og ansatte og godtar derfor ikke:

 • bruk og innførsel av rusmidler
 • trusler/vold mot medpasienter og personale
 • høylytt og ufin munnbruk
 • idyllisering av rus og kriminalitet
 • negativ omtale av andre institusjoner
 • at pasientene besøker hverandre på pasientrommene
 • bruk av motorisert kjøretøy under oppholdet

Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Kongsgård alle 71

Kongsgård alle 71

Kongsgård alle 71, 4632 Kristiansand

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.