ARA enhet for gruppebehandling

ARA har flere gruppebehandlingstilbud (BASIS) lokalisert i Kristiansand. Tilbudene inkluderer både døgnbaserte og dagbaserte behandlingsformer.

Dagbehandling i Basisgruppe

Behandlingen i basis-dag består av 10 uker med gruppeterapi, fire dager i uken. Behandlingen består av intensiv og strukturert gruppeterapi, individuelle oppgaver, familieuke, undervisning og selvstyrte studier. Etter fullført døgnbehandling deltar pasientene i oppfølgingsgruppe en gang i uken i 11 måneder.

Oppmøtested:
ARA Gruppebehandling, Kongsgård Allé 71, Kristiansand, telefon: 38 13 26 00

Døgnbehandling - basisgruppe og viderebehandling

Behandlingen i basis-døgn består av 10 ukers innleggelse og 6-10 ukers poliklinisk viderebehandling. Behandlingen består av intensiv og strukturert gruppeterapi, individuelle oppgaver, familieuke, undervisning, trening og selvstyrte studier.

Etter fullført døgnbehandling deltar pasientene i oppfølgingsgruppe en gang i uken i 11 måneder.

Oppmøtested:
ARA Gruppebehandling, Kongsgård Allé 71, telefon 38 13 26 00
ARA Viderebehandling, Gyldenløves gate 56, telefon 38 07 99 30


Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Basisgruppe: Kongsgård Allé 71
Døgngruppe: Kongsgård Allé 71
Viderebehandling: Gyldenløves gate 56

Gyldenløvesgate 56

Gyldenløvesgate 56,

Gyldenløvesgate 56, 4616 Kristiansand

Kongsgård alle 71

Kongsgård alle 71

Kongsgård alle 71, 4632 Kristiansand

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.