Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Målet er kvalitet i opplæringen til pasienter og pårørende. Vi dyktiggjør fagpersoner i helsepedagogikk, formidler kompetanse og bidrar til implementering av kunnskapsbasert praksis. Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO) har sitt arbeidsområde i Helse Sør-Øst.

Vi jobber for at alle møter mellom helsepersonell og pasienter og pårørende skal kjennetegnes ved god kommunikasjon, og at pasienter får medvirke i egen behandling.

Pasientopplæringen skal stimulere pasienter og pårørende til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som hjelper dem å håndtere sykdom, skade og funksjonsnedsettelse.

En helsefremmende tilnærming preger pasient- og pårørendeopplæringen der fagpersoner og pasienter samarbeider om å styrke pasientens helse og livskvalitet.

Sykehuset gir opplæring til pasienter og pårørende som har behov for informasjon, undervisning eller veiledning. Vi støtter opplæringsaktivitet med kompetanse i helsepedagogikk, brukerinvolvering og organisering. Helsepedagogisk kompetanse styrker fagpersoner i kommunikasjon, samhandling, undervisning, veiledning og informasjonsformidling.

For mer informasjon: rkppo.no

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kolonien, 1.etg Egsveien 100, bygg 17, 4615 Kristiansand

Egsveien 100, bygg 17

Egsveien 100, bygg 17

Egsveien 100, 4615 Kristiansand