Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet

Seksjonens hovedoppdrag er å bidra til at ledere og medarbeidere i Sørlandet sykehus har verktøy, kompetanse og systemer som understøtter arbeidet med å utvikle gode og trygge helsetjenester på Agder.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Egsveien 100, bygg 3

Egsveien 100, bygg 3