Fagkurs

Tiltakskurs - barn med reguleringsvansker - hvordan forstå og hjelpe

Barn med reguleringsvansker- Et digitalt kurs om tiltak i hjem, barnehage og skole.

11.
juni
2024
  1. 11. jun. 2024, 08:45 - 12:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 11. jun. 2024, 08:45 - 12:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Regional kompetansetjeneste barn med medfødte russkader arbeider for og med barn utsatt for alkohol og/eller ulovlige rusmidler under svangerskapet.

Påmelding

Frist for påmelding: 10. jun. 2024
Her
Regional kompetansetjeneste barn med medfødte russkader arbeider for og med barn utsatt for alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet. Eksponering for alkohol og/eller ulovlige rusmidler i svangerskapet representerer risikofaktor for senere vansker med regulering, for eksempel i forhold til atferd, følelser og søvn. Problemstillingen er også relevant for barn med andre nevroutviklingsforstyrrelser som for eksempel ADHD og autisme spektrum forstyrrelser. Kunnskap om vansker med oppmerksomhet og eksekutive funksjoner («hjernens kaptein») er nyttig når man skal forstå og tenke tiltak, uavhengig av diagnose. Tiltakene som drøftes i kurset er rettet mot symptomer barnet har, uavhengig av diagnose. 
 
Formålet med kurset er å gi innblikk i nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap om hvilke tiltak som kan være nyttige for barn med som strever med oppmerksomhet/ekseutive funksjoner både i barnehage, på skole og hjemme.
Foredragsholderne: Gro CC Løhaugen vil ha det faglige ansvar for dagen.
Det finnes lite forskning både nasjonalt og internasjonalt på hva som er effektive og gode tiltak spesifikt for barn med FASD. Evidensbaserte tiltak foreligger ikke. Det finnes imidlertid flere studier som støtter bruk av psykoedukasjon. Regional Kompetansetjeneste og HABU Arendal har over årene tilegnet seg erfaringsbasert kompetanse som formidles på aktuelle kurs.
 
Overordnede prinsipper for tiltaksplanlegging
Reguleringsvansker – hva er dette og hvordan hjelpe?
Oppmerksomhet og eksekutive funksjoner – hvordan forstå og tilrettelegge?
Atferdsvansker – kartlegging og tiltakforslag


Praktiske opplysninger

Kostnader: Kurset er gratis.
Deltakerantall: Kurset avholdes ved mer enn 30 påmeldte, maks antall er 150 stk.

Kurslenke:

join.nhn.no

Nummer 717345
Brukerveiledning nhn

 

Kontakt