Pasientkurs

Samvalg - bedre beslutninger - bedre helse - nettkurs

Samvalg betyr at du og din behandler sammen bestemmer hva som er best behandling for deg. Dine meninger og preferanser skal veie tyngst.

Tid og sted

Type arrangement

Nettundervisning