Pasientkurs

Nyresvikt

Velkommen til 3-dagers kurs for deg med kronisk nyresvikt, og deg som er pårørende

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) og Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring

Henvisning fra spesialist i nyresykdommer er påmelding til kurset. Dersom du er pasient på sykehuset med diagnosen, trengs ikke henvisning - da melder du deg på direkte til dialysen, tlf.: 37 01 45 79.

Kurset er for deg som

  • Ønsker å lære mer om nyresvikt
  • Ønsker informasjon og svar på spørsmål om det å leve med kronisk nyresykdom
  • Ønsker å høre om andres erfaringer

Innhold

  • Nyrenes oppgaver
  • Når nyrene svikter
  • Behandlingsalternativer
  • Kosthold
  • Nyretransplantasjon
  • Brukererfaringer
  • Hvordan leve best mulig med sykdommen

Praktiske opplysninger

Kursavgift: Spesialisttakst. Ingen egenandel ved frikort. Pårørende gratis.  Dette inkluderer enkel lunsj. Gi beskjed ved eventuelle matallergier.

Parkering: bruk sykehusets anviste parkeringsplasser

Skriv gjerne ned ting du lurer på, og ta med spørsmålene på kurset.

Kontakt