Pasientkurs

Livsmestring for ungdom

Du har mange ressurser som du kan bli mer klar over, både i deg selv og omgivelsene dine. Målet med det digitale kurset "Livsmestring" er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om disse ressursene, hvordan du kan ta vare på dem og hvordan de kan styrke deg.

Tid og sted

Livsmestring

Programmet "Livsmestring" består av seks kurs som er bygget opp rundt hvert sitt tema. Alle kursene starter med en animasjonsfilm som illustrerer det sentrale innholdet. I tillegg kommer det oppgaver og spørsmål til deg, etterfulgt av eksempler på tanker og erfaringer fra andre som har gjennomført kursene. Vi anbefaler at du setter deg et sted du kan være i fred når du gjennomfører oppgavene, så du får konsentrert deg om temaene.