Fagkurs

Diagnosekurs - Utredning og diagnostisering av barn og unge som har vært eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet

Dette er et 2 dagers gratis kurs for leger og psykologer. Formålet med samlingen er å gi ansatte i spesialisthelsetjenesten innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på utredning av skadevirkninger av alkohol på den umodne hjernen.

11.
september
2024
2 dager
  1. 11. sep. 2024, 09:00 - 17:00
  2. 12. sep. 2024, 08:00 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 11. sep. 2024, 09:00 - 17:00
  2. 12. sep. 2024, 08:00 - 16:00

Hvor

Dyreparken hotel
Dyreparkveien 2
4609 Kristiansand

Påmelding

Frist for påmelding: 31. aug. 2024, 01:00
Påmelding


Kurset vil ta for seg kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte følgetilstander i sentralnervesystemet. Det vil bli lagt særlig vekt på utredning av FASD – som innbefatter hele spekteret av skadelig hjernepåvirkning. Et viktig mål er å gi deltakerne redskaper til å oppdage og utrede følgetilstandene så tidlig som mulig. Gro Løhaugen og Jon Skranes vil ha ansvar for den faglige delen av samlingen. 

Kurset er godkjent med 14 timer som spesialistkurs og vedlikeholdskurs av NPF og med 13 timer som emnekurs av DNLF til legers spesialisering og spesialisters etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri og barnesykdommer. Man kan be om å få kursbevis hvor dette fremgår.

 Dag 1: FASD

Dag 2: FASD og andre rusmidler

 

08.45-09.00: Registrering

 

09.00-10.00: Velkommen – informasjon om

RK-MR HSØ. Indikasjoner for utredning av medfødt russkade og/eller FASD. Anamnese, samtale med biologisk mor, etiske aspekter.

 

10.00-10.15: Pause

 

10.15-11.30: Diagnosesystemet – 4-talls-kode

 

11.30-12.15: Lunsj

 

12.15-13.30: Utredning CNS affeksjon. Kognitiv og nevropsykologisk utredning – Oppmerksomhet /eksekutiv-funksjoner, språk og visuo-spatiale vansker, læring og hukommelse, sosial perspektivtaking.

 

13.30-13.45: Pause

 

13.45-15.15: Praktisk øving i bruk av diagnosesystemet.

 

15.15 – 15.30: Pause

 

15.30-16.15: Kartleggingsverktøy

 

16.15-17.00: Drøfting egne kasuistikker

 

08.00-08.45: Komorbiditet og prognose ved FASD

 

08.45-09.00: Pause

 

09.00-10.30: Tiltak ved FASD

 

10.30-10.45: Pause

 

10.45-11.30: Tiltak ved FASD forts.

 

11.30-12.15 Lunsj

 

12.15-13.15: Barnenevrologiske aspekter: undersøkelse/supplerende medisinske undersøkelser/diff.diagnoser, inkludert genetikk. Hjernefunn ved FASD

 

13.15-13.30: Pause

 

13.30-14.30: Kasuistikker. Praktisk øving. 

 

14.30-14.45: Pause

 

14.45-15.30: Illegale rusmidler - hjernefunn og nevrologiske følgetilstander 

 

15.30-16.00: Oppsummering. Avslutning.