• Avspenningstrening - nettkurs
  Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen og øke din evne til å håndtere tinnitus (øresus), lydoverfølsomhet, stress, uro, irritasjon, samt søvn-, konsentrasjon- og hørseltap.
  Avspenningstrening - nettkurs
  Alltid tilgjengelig
 • Oppmerksomhetsøvelser - nettkurs
  Tren oppmerksomt nærvær. Oppmerksomt nærvær er en dokumentert helsefremmende metode for å redusere stress, mestre utfordringer og øke livskvalitet.
  Oppmerksomhetsøvelser - nettkurs
  Alltid tilgjengelig
 • Samvalg - bedre beslutninger - bedre helse - nettkurs
  Samvalg betyr at du og din behandler sammen bestemmer hva som er best behandling for deg. Dine meninger og preferanser skal veie tyngst.
  Samvalg - bedre beslutninger - bedre helse - nettkurs
  Alltid tilgjengelig